Müslüman Hanımlar ve İslamda Boşanma Hukuku Forumundan Zifaf Gerçekleşmeden Kocası Ölmüş Kadının İddeti Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Zifaf Gerçekleşmeden Kocası Ölmüş Kadının İddeti

  Reklam
  Zifaf Gerçekleşmeden Kocası Ölmüş Kadının İddeti

  (76) Alkame şöyle tahdis etti:
  “İbni Mes’ud (Radiyallahu Anh), bir kadınla evlenen, ona mehir tayin etmeyen ve onun yanına girmeden ölen bir kimsenin karısı hakkında sorulmuştu. İbni Mes’ud (Radiyallahu Anh):
  −Kadına noksan ve fazla olmaksızın mehri misi vardır kocası ölen kadınların iddeti gibi iddet yapacaktır ve ölen kimsenin mirasından hak alacaktır dedi. Ma’kil bin Sinan el-Eşceî (Radiyallahu Anh) ayağa kalktı ve:
  −Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bizim aramızda bizden Birva binti Vâşık adlı kadın hakkında senin hüküm vermen gibi hüküm verdi dedi. Bunun üzerine İbni Mes’ud (Radiyallahu Anh) çok sevindi.”
  Mehr-i Misil: Kadının benzeri ve dengi diğer kadınların mehrinin miktarı kadar mehir demektir.
  Nesei (3524) Ebu Davud (2114-2115) Tirmizi (1145) Darimi (2/155) İbni Mace (1891) İbni Ebi Şeybe (3/395) İbni Hibban (1264-Mevarid) İbnu’l-Carud (718) Abdurrezzak (10898) Ahmed (4/279-280)


  Paylaş
  Zifaf Gerçekleşmeden Kocası Ölmüş Kadının İddeti Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Zifaf, evliliğin gerçekleşmesi durumunda erkeğin kadına dokunmadan ölmesi veya boşanmanın gerçekleşmesi durumudur. Kadın bu durumda iddet süresi beklemek zorundadır. Eşinin mirasından hak kazanır.Zifaf misi