Müslüman Hanımlar ve İslamda Boşanma Hukuku Forumundan Karısına kocalık yapmayan çocuklarına babalık yapmayan bir kimsenin nikahı düşer mi Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Karısına kocalık yapmayan çocuklarına babalık yapmayan bir kimsenin nikahı düşer mi

  Reklam
  Karısına kocalık yapmayan çocuklarına babalık yapmayan bir kimsenin nikahı düşer mi veya kadına boşanma hakkı doğar mı?

  Talak, nikah bağlarını çözmek, demektir. Her erkeğin, üç talak hakkı vardır. Talak yani boşama sözleri; sarih yani açık ifade veya kinaye yani kapalı ifade olmak üzere iki çeşittir.
  1- Sarih boşama sözleri: "Talak", (boşanmak) "serah" (salıvermek) ve "firak" (ayrılmaktır.) Bunların başka dillerdeki karşılıkları da bunların hükmündedir. Ayrıca bir memlekette, kadın boşamak için kullanılması adet haline gelen sözler de sarih boşama sözleridir. Mesela Türkçedeki: "Sen boşsun", "seni boşadım" sözleri gibi. Bir erkek bu sözlerden birini, şakadan dahi olsa söylediğinde, şayet bu sözlerin başka manada kullanılmadığı açıkça belli ise, kadın boşanmış sayılır. Kocanın; ben boşamayı kasdetmedim demesi geçersizdir.
  2- Kinaye boşama sözleri ise, boşamak manasına geldiği gibi başka manayada gelen sözlerdir. Mesela "babanın evine git", "evimi terket" ve "nereye gidersen git" sözleri gibi.
  Böyle bir sözü söylerken, boşamayı kasteden adamın hanımı boş olur, başka bir manayı kastederse boş olmaz.
  Üç kere talak verilen veya bir defada üç talakla boşanan kadın, kocasına haram olur.
  Müslüman erkek çok ihtiyatlı davranmalı ve bu tip sözleri sarfetmekten şiddetle kaçınmalıdır.
  Erkek dini mükellefiyetlerini yerine getirmediği takdirde günahkar olsada nikah düşmez.
  Boşama hakkı prensip olarak erkeğindir. Evlilik hayatında yüklendiği sorumluluk ve külfet açısından erkek buna daha layık görülmüştür. Ne var ki, talâkın geçerli olabilmesi için erkeğin bazı şartlara sahip olması gerekir. Bunlar, akıl ve bulûğdur. Mükrehin (zorlanan, ölümle tehdit edilen), sarhoşun, medhuşun (öfke halindeki kimse, talâk ehliyetine sahip olup olmadığı, yani bunların talaklarının geçerli olup olmadığı alimler arasında ihtilaflıdır. Hanefilere göre bunların talakları geçerlidir.
  Nikah akdinde şart koşulursa, talâk hakkı kadına veya üçüncü bir şahsa devredilebilir. Talak hakkının devredilmesine tefviz; boşama hakkı kendisine devredilen kadına mufavvaza denir. Bu durumda kadın istediği zaman talâk hakkını kullanabilir. Erkek dilerse, boşama hakkını nikahtan sonra da kadına devredebilir.

  Bununla birlikte bir kadın talak hakkı bulunmasa dahi boşanmak için mahkemeye başvurabilir.


  Sorularla İslamiyet Editör


  Paylaş
  Karısına kocalık yapmayan çocuklarına babalık yapmayan bir kimsenin nikahı düşer mi Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Karısına ve çocuklarına bakmayan erkek karısından boşanmış olmaz.Sadece karısının onu boşaması için geçerli bir neden oluşturmaktadır. Erkek talak hakkını açık veya imalı bir şekilde kullanmadığı sürece boşanma gerçekleşmez.