Müslüman Hanımlar ve İslamda Boşanma Hukuku Forumundan Boşama hakkı kadına da tanınabilir mi? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Boşama hakkı kadına da tanınabilir mi?

  Reklam
  Boşama hakkı kadına da tanınabilir mi?

  İslâm boşama hakkını erkeğe vermiştir. Zira boşama gibi yuvayı bir anda yıkma selâhiyeti, çoğu zaman hissî hareket edebilen kadına verilemezdi. Şayet erkeğe ait bu hak aynı şekilde kadına da verilmiş olsaydı, yuva yıkımı sık sık gerçekleşir, her öfke ve hiddet zamanında boşama kelimesini kullanacak kadın yuvayı ayakta tutamaz, yıkıverirdi.

  Kadının bu hissiliğindendir ki, hissîliği fazla olan tarafa boşama hakkı ilk anda verilmemiştir.

  Bununla beraber kadın, bu haktan büsbütün mahrum da bırakılmamıştır. Nikâh sırasında kadın isterse boşama hakkının kendisine de verilmesi şartıyla nikâha evet diyebilir. Bu hak, ömür boyu olabileceği gibi, belli bir müddet için de olabilir. Bu müddet zarfında erkeğinden emin olan kadın, boşama hakkını gününden önce de terk edebilir.

  Ayrıca kocanın hanımına boşanma hakkı vermesi, nikah akdi esnasında olduğu gibi, evlilik devam ettiği daha sonraki bir zaman diliminde de olabilir. (bk. el-Bedai’, 3/91-96; ed’durru’l-muhtar, 2/574-578; V. Zuyahlî, el-Fıkhu’l-İslamî, 7/423).


  Ahmed Şahin  Paylaş
  Boşama hakkı kadına da tanınabilir mi? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Kadınlar erkeklere göre olaylara daha duygusal yaklaşabilirler. Evlilik gibi önemli bir müessesenin kadına verilmesi boşanmaların daha sık yaşanmasına neden olacaktır. Allah insanları kendilerinden daha tanıdığından en doğrusunu onlar için yapmaktadır.