Müslüman Hanımlar ve İslamda Boşanma Hukuku Forumundan Bir Kimse Hanımını Boşarsa Küçük çocukları Kıme Bırakılacaktır? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Bir Kimse Hanımını Boşarsa Küçük çocukları Kıme Bırakılacaktır?

  Reklam
  BİR KİMSE HANIMINI BOŞARSA KÜÇÜK ÇOCUKLARI KIME BIRAKILACAKTIR?

  Boşanmak suretiyle birbirinden ayrılmış olan çiftin küçük çocukları aşağıda zikredilecek şartları taşıyan anneye bırakılır.

  1- İslam Dininden olmaması.

  2- Fuhuş veya hırsızlık gibi büyük günahları işleyen bir kadın olmaması.

  3- Emin ve güvenilir olması.

  4- Mahrem olmayan kimse ile evli olmaması.

  Yukarıda kaydettiğimiz engellerden biri varsa, isterse anneanneye bırakılır. O da olmazsa babaanneye, sonra ana-baba bir kızkardeşe, yoksa anne bir kızkardeşe, sonra teyzeye, sonra da halaya bırakılır. Tabii bunlar arzu ettikleri takdirde böyledir. Erkek çocuk yedi yaşına girinceye kadar bu durum devam eder. Ama anne veya nine olmazsa dokuz yaşına gelinceye kadar bu durum devam eder. Bu açıklama Hanefi mezhebine göredir.

  Şafii mezhebine göre ise; aşağıda zikredilen şartlar dahilinde erkek olsun çocuk anneye bırakılır:

  1- Annenin müslüman olması. Hıristiyan, Yahudi veya mürted olursa kendisine bırakılmaz.

  2- Akıllı olması.

  3- Emin olması. Fasıka olduğu takdirde kendisine bırakılmaz.

  4- Mahrem olmayan kimse ile evli olmaması.

  5- Çocuğun mümeyyiz olmaması. Aksi takdirde çocuk muhayyer bırakılır (el-Envar).

  İslam Fıkhı Ansiklopedisi  Paylaş
  Bir Kimse Hanımını Boşarsa Küçük çocukları Kıme Bırakılacaktır? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Bir erkek kadını boşadıktan sonra ve çocukları varsa çocuklar bazı hükümlere bağlı olmak şartıyla kadına verilmesi gerekmektedir. Bu şartlar mezheplere göre farlılık göstermektedir.