islamda Aile ve İslamda Aile Kavramı ve Önemi Forumundan İslami bir aile yapısında bireylerin karşılıklı hak ve görevleri Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  İslami bir aile yapısında bireylerin karşılıklı hak ve görevleri

  Reklam
  Bunlar iki kategoride inceleyebiliriz:

  - Karı Koca Hakları:


  Aile düzeni mevhumu, onun fertleri arasında hak ve görev münasebetlerini gerekli kılar. Aksi halde düzen bozulur, güçlü zayıfı ezebilir.

  Karı ve kocanın karşılıklı haklarının çerçevesini Bakara Suresi'nin 228. ayeti vermektedir: Erkekleri kadınlar üzerinde bulunan hakları gibi, kadınların da erkekler üzerinde hakları vardır.Karşılıklı hakların denkliği yanında tek istisna kocanın aile reisi olmasıdır.
  Bu reislik bir tahakküm değil, bir himaye ve düzeni koruma vasıtasıdır. Eve ve çocuklara karşı ortak sorumluluklar vardır. Peygamberimiz (s.a.v.) bir soru üzerine kadının kocası üzerindeki haklarını şöyle açıklamıştır: Yediğin zaman ona yedirmek, giydiğin zaman ona da giydirmek, yüzüne vurmamak, hakaret etmemek, küsüp evi terketmemek.( Ebu Davud K. Nikah 41, İbni Mace)
  Kocanın hakları ve kadının vazifeleri olarak da Kocanın istemediği kimseyi eve almamak, izinsiz dışarı çıkmamak, meşru isteklerini yerine getirmek, yatağını terketmemek, gücü yettiğince hoşnut kılmaya çalışmak. Sayılmıştır.
  Ayrıca karşılıklı kusur ve aksaklıklar da sabır, tahammül ve iyi niyet esasdır.

  - Çocukla Ebeveyn İlişkisi:
  Evliliğin meyvesi çocuklardır. Aileyi o devam ettirecek, ebeveynin defterinin kapanmasını o önleyecek, mal varlığı ona intikal edecektir. Şu halde çocuk ile ebeveyn arasında karşılıklı hukuki ve ahlaki münasebetler ve haklar vardır.

  Çocukların Hakları:

  Çocuğun nafakası, bakımı, terbiyesi, tahsili maddi yönlerle babaya, manevi yönleriyle de hem anaya hem babaya ait bir borçtur. Ana-babanın çocukları arasında fark gözetmemesi lazımdır.

  Ebeveynin Hakları:

  Çocukların ebeveynine sevgi ve saygı duymaları, sözlerini dinlemeleri ve muhtaç oldukları zaman onlara bakmaları üzerlerine borçtur.
  Ahkaf Suresi 13. ayeti çocukların görevini ve bunun sebebini şöyle açıklamıştır:
  Biz insana, ana ve babasına karşı iyi davranmasını tavsiye etmişizdir; zira annesi onu, karnında güçlüklere göğüs gererek taşımış, onu acı çekerek doğurmuştur... Yine İsra Suresi 23. ayette de çocukların ebeveyne davranışı hususunda şöyle bahsetmektedir:
  Rabbin yalnız kendisine tapmanızı ve ana-babaya iyilik etmeyi buyurmuştur. Eğer ikisinden biri veya her ikisi, senin yanında iken ihtiyarlayacak olursa onlara karşı (öf) bile demeyesin, onları azarlamayasın ikisine de tatlı söz söyleyesin.
  İslâm Dini'nin anne-babaya verdiği önemi şu hadisten de anlıyoruz. Cihadın birçok önemine rağmen cihad için izin istemeye gelen birisine Efendimiz (s.a.v.) soruyor:
  -Anan ve baban sağ mı?
  -Evet.
  -Onları hoşnut etme yolunda savaş. Senin cihadın onlara hizmettir. ( Buhari K. Cihad 138, Müslim K. Birr 5)
  Gerçekten ana-babaya saygı, onlara iyilik bir mecburiyettir. Bunun yanında onların da çocuklarını iyi terbiye etmeleri gerekir. Bu onlara borçtur ve kötü terbiyeden dolayı sonuçta hesap vereceklerdir.
  alıntı  Paylaş
  İslami bir aile yapısında bireylerin karşılıklı hak ve görevleri Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  İslam dininde kadının hakları, erkeğin hakları, çocukların hakları ve anne babanın hakları belirlenmiştir. Bu haklara uymayan kişiler her iki dünyalarını ziyan etmiş sayılmaktadırlar.islamda ailenin önemi ve eşlerin karşılıklı görevleri,  aile bireylerinin görevleri,  aıle bıreylerının hak ve ozgurluklerı,  islamda ailenin önemi eşl