islamda Aile ve İslamda Aile Kavramı ve Önemi Forumundan hadislerle aile hayatı Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  hadislerle aile hayatı

  Reklam
  HADİSLERLE AİLE-HAYATI

  —"Anne ve babasına veya onlardan sadece
  birine yaşlılık günlerinde yetişip de cennete
  giremeyen kimseye yazıklar olsun" (Müslim, Bin, 9,
  10)
  —"Rızkının çoğalmasını ve ömrünün uzamasını
  isteyen, anne ve babasına ihsan ve ikramda
  bulunsun ve akrabalarını ziyaret etsin" (Ahmed b
  Hanbel, 3, 156)
  —"Büyük günahlar şunlardır: Allah'a ortak koşmak, ana babaya itaatsizlik etmek, haksız yere adam öldürmek ve yalan yere yemin etmek" (Buhârî, Ermân ve'n-nüzur, 16, Diyât, 2)
  —"Üç şey kimde bulunursa, Allah onu himayesine alır ve Cennetine koyar Bunlar: Zayıflara yumuşak davranmak, ana-babaya şefkatli olmak ve emri altında çalışanlara iyilik etmektir" (Tirmizi, Kıyame, 48)
  "Üç dua vardır ki, bunlar şüphesiz kabul edilir: Mazlumun duası, misafirin duası ve babanın evladına duası" (Ibn Mâce, Dua 11)
  —'Sizin en hayırlılarınız, hanımlarına karşı en iyi davrananlarınızda" (Tirmizî Radâ', 11; Ibn Mâce, Nikâh, 50)
  —"Bir kimse karısına kin beslemesin Onun bir huyunu beğenmezse, bir başka huyunu beğenir" (Müslim, Radâ', 61)
  —"Küçüklerimize merhamet etmeyen
  büyüklerimize saygı göstermeyen bizden değildir"
  (Tirmizî, Bin, 15; Ebû Dâvûd, Edeb, 66)
  —"Çocuklarınıza iyi davranın ve onları güzel
  terbiye edin" (Ibn Mace, Edep, 3)
  —"Hiçbir baba, çocuğuna, güzel terbiyeden daha üstün bir hediye veremez" (Tinnizi, Bin, 33)
  —"Çocuklarınıza yedi yaşındayken namaz
  kılmalarını söyleyiniz On yaşına bastıkları hâlde
  kılmazlarsa kendilerini cezalandırınız, yataklarını da
  ayırınız" (Ebû Dâvûd, Salât, 26)
  —"Kim ki üç tane kız çocuğu yetiştirir, güzel
  terbiye eder, evlendirir ve onlara iyilikte bulunursa, o
  kişi için cennet vardır" (Ebu Davud, Edep, 120,
  121)

  :~ "Allah katında helal olan şeylerin en sevimsizi, eşini boşamak (talak)'tır" (Ibn Mace, 1, I, 656; Ebu Davud, Talak, 3)
  — "Kim Allah'a ve ahiret gününe iman etmiş ise, misafirine ikram etsin, sıla-i rahm (akrabalarını ziyaret etsin) yapsın, hayırlı söz söylesin ya da sussun" (Müslim, İman, 19)
  ~ "Akrabalık, Allah'ın rahmetinin eserlerindendir Kim bu bağı korursa, Allah ona merhamet eder Kim onu koparırsa, Allah da ondan ihsan ve rahmetini keser" (Buhari, Edep, 13)
  —"Kadın dört sebepten biri için alınır: Malı, soyu, güzelliği ve dindarlığı Sen, dindar olanı seç (Aksi halde) sıkıntıya düşersin" (Buhârî, Nikâh 15, Müslim, Radâ 53 Ebû Dâvûd, Nikâh, 2; Nesâî, Nikâh, 13; Ibni Mâce, Nikâh, 6)
  "Bir adam Allah'ın rızasını umarak ailesinin
  geçimini sağlarsa, harcadıkları onun için birer
  a olur" (Buhârî îmân, 41 Megâzî 12
  *-"Geçimini sağlaması gerekenleri ihmâl etmek, insana günaı olarak yeter" (Ebû Dâvûdt Zekât 45)
  -'Rızkının çoğalmasını, ömrünün uzamasını isteyen kimse, akrabasını kollayıp gözetsin" (Buhârî, Edeb 12, Büyü' 13; Müslim, Bin 20, 21; Ebû Dâvûd, Zekât, 45)
  -"Kimin üç kızı ve üç kız kardeşi veyahut da iki kızı veya iki kız kardeşi olup da geçimlerini güzel sağlar, onlar hakkında Allah'tan korkarsa, o kişi için cennet vardır" (Tirmizi Bin 13)
  —"Her kim iki kız çocuğunu yetişkinlik çağına
  gelinceye kadar büyütüp terbiye ederse, kıyamet
  günü o kimseyle ben şöyle yanyana bulunacağız"
  (Müslim, Bin, 149; Tırmızl Bin, 13)
  -"Her kim kız çocukları yüzünden bir sıkıntıya
  uğrar da onlara iyi bakarsa, bu çocuklar onu
  cehennem ateşinden koruyan bir siper olurlar" (Buhârî, Zekât, 10, Edeb, 18; Müslim, Bin, 47 Ayrıca bk Tirmizî, Bin, 13)
  Abdulkadir Ergül / Cuma Sohbeti


  Paylaş
  hadislerle aile hayatı Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  kardeşim ne güzel şeyler paylaşıyorsunuz ALLAH hepinizden razı olsunhadislerle aile hayatı,  aile hayatı hadis