islamda Aile ve İslamda Aile Kavramı ve Önemi Forumundan Aile nedir ya da islamda aile nedir? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Aile nedir ya da islamda aile nedir?

  Reklam
  Aile nedir ya da islamda aile nedir?

  Kâinat ve Kâinat içersinde bulunan canlı-cansız her zerre, şüphesiz bütün mevcudatı kudret elinde bulunduran Allah(cc)’ın ezeli iradesi ile gerçekleşmektedir Kâinat bir nizam ve hikmetler manzumesi… Onda manasız ve gayesiz tek bir element, ne de hikmetsiz, vazifesiz tek bir bileşik mevcut değil

  Birbirine yardım ederek bir beden teşkil eden organlardan, güneş sistemine ve yıldız kümelerine kadar bütün kâinat bize şu hakikati haykırıyor; Âlemde gereksiz, hikmetsiz hiçbir birliktelik yaratılmış değil…

  İşte bu yardımlaşma silsilesinin en kıymetli halkası ve insan neslinin sağlıklı bir şekilde hayatiyetini devam ettirebilmesi için, Rabbimiz aile mefhumunu emir ferma buyurmuştur

  Aile, İSLAM’ın bütün insanlık için bir numune-i imtisal olan ve Hakkı hâkim kılacak temiz, sade İSLAM toplumunun can damarını, bel kemiğini, nüvesini teşkil eder

  Önceki insan topluluklarına bakıldığı zaman, görülecektir ki tarih boyunca gelip geçmiş devletlerin Dünya’ya hükmetmesi, gücü, kuvveti ve yeryüzündeki asırlar süren hâkimiyeti hep köklü, dinamik ve eğitilmiş bir aile yapısına sahip olduklarındandır

  Dünya tarihinin şahid olduğu en kuvvetli ve köklü aile hiç şüphesiz Müslüman ailedir Çünkü Müslüman ailede sadakat esastır Çünkü Müslüman aile fertleri birbirine yapacakları en ufak bir iyiliğin bile kendilerine hayır ve ecir kazandıracağını bilirler Çünkü sevgi, saygı, merhamet, şefkat, anlayış, nezaket, güler yüz, tatlı söz gibi özelliklerin İslamın insanlara kazandırmayı gaye edindiği güzel ahlaktan bir demet olduğunun şuur ve bilincindedirler

  İşte tüm insanlığın gerçek önder ve rehberi olan Peygamber efendimiz (SAV)’in aile ile alakalı birkaç hadisi:

  Resulullah’a on yıl hizmet eden ve O’nun aile hayatını en iyi bilenlerden biri olan Enen b Malik (RA): “Çoluk çocuğuna ve aile efradına karşı Resulullah’tan daha şefkatli hiçbir kimse görmedim” der (3)

  “Sizin en hayırlınız ailesine en çok hayırlı olanınızdır Ben ailesine karşı sizin en hayırlınızım” (4)

  “Hepiniz çobansınız ve sürünüzden mesulsünüz Amir koruyucudur ve maiyetinden sorumludur Kişi ailesinin koruyucusu ve eli altında olanlardan sorumludur”

  (3) Müslim,Ahmed bHambel,Müsned

  (4) İbni Mace,Nikah 50

  (5) Buhari,Müslim,Ebu Davut ,Tirmizi  Paylaş
  Aile nedir ya da islamda aile nedir? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Dini temellere dayandırılmış ve eşlerin Allah rızası için evlenmeleri, çocuklarını Allah'a kul olması için gereken eğitimlerin verilmesi islamın çizdiği aile modelidir.aile nedir,  islamda aile nedir,  aile ve din nedir,  islamda aile ilişkisi nedir,  aıle nedır,  islama göre aile nedir,  aile nedir kurana göre