islamda Aile ve İslamda Aile Kavramı ve Önemi Forumundan Kadınlar, Eğitim ve Peygamberimiz. Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Kadınlar, Eğitim ve Peygamberimiz.

  Reklam
  Kadınlar, Eğitim ve Peygamberimiz.

  Peygamberin eş olarak seçtiği kadın Araplar içindeki en bilge kadın idi.
  Bildiğiniz gibi İslam dini iki ana bölümden oluşuyor, inançlar bölümü ve hükümler bölümü. İslam dini, insanların inanç bölümünde başkalarından taklit etmesine müsade etmiyor, diğer bir değimle herkes neden Allaha inandığını, neden Allahın tek olduğunu, neden İslam dinini benimsediğini, neden bu dünyadan sonra başka bir hayata kavuşacağını delilleriyle bilmelidir.
  İslam, kuru bir dindarlığı kabul etmiyor, İslam’ın öğretilerine uymadan önce İslam’ın kendisini benimsememizi istiyor, zaten doğru olan da budur. Bir inancı benimsememişseniz eğer, ona uymanız ne kadar makul olabilir? Dolayısıyla namaz kılmadan önce, oruç tutmadan önce, zekât vermeden önce Müslüman olmalıyız. Dindarlığın temel taşları inançtır, inanç olmazsa dindarlık sadece yüzeysel bir taklitten ibarettir.
  Yaşlı bir kadın oturmuş bir yandan önündeki çıkrıkla yün eğiriyor diğer yandan da Allah’ı zikrediyordu bu sırada Peygamber (sav) ve birkaç sahabe oradan geçiyorlardı, Peygamber (sav) yaşlı kadına dönerek hangi delil üzere Allaha inandığını sordu. Yaşlı kadın ise önündeki çıkrık’ı göstererek şöyle dedi: şu gördüğünüz çıkrık’ın çarkı benim elimin gücüyle dönüyorsa şu âlemin çarkı da ancak büyük bir elin gücüyle dönüyordur. Bunun üzerine Peygamber (sav) sahabeye dönerek şöyle buyurdu: “Size yaşlı kadınların inancını tavsiye ediyorum.” Yani her insan en azından bu yaşlı kadın kadar bir dünya görüşüne sahip olmalıdır.
  Dinin ikinci bölümüne gelince, günlük yaşantımızda sıkça karşılaştığımız emirler ve yasakları gerektiği kadar bilmeliyiz. Örneğin kıldığımız namazın hükümlerini, tuttuğumuz orucun hükümlerini, eşimizin üzerimizdeki haklarını ve benzer dini vecibelerimizi bilmeliyiz. Daha açık konuşmak gerekirse bu kadarını öğrenmenin farz olduğunu söyleyebilirim.
  İlim ve bilgi bir üstünlüktür, bir fazilettir dolayısıyla peygamberin hayatına baktığımızda o hazretin insanları sürekli ilim öğrenmeğe yönlendirdiğini görüyoruz, özellikle öğrenilecek olan ilim, ilahi ilim türünden olursa ve pratikte insanların hayatını iyi yönde etkiliyorsa İslam dinince diğer ilimlerden daha çok tavsiye edilmiştir.
  Göz ardı etmememiz gereken önemli konulardan birisi kuranda açıklanan manevi makamlarda cinsiyetin söz konusu olmamasıdır, örnek olarak takva makamı, şuhud makamı ve benzer makamlar. Kuranın bahsettiği manevi makamların birisi ruh tahareti (Temizliği) makamıdır, bu makama erenler ise kuranın gizli maarifine ulaşabilirler. Kuranda vurgulanan konulardan birisi ondaki bilgilerin ancak temiz kalplerce ulaşılabildiğidir. Kısaca kuran insanlar arasında fark gözetmeksizin, kadın veya erkek demeksizin insanları bu makamlara sevk etmiştir.
  Peygamberin hayatına baktığımızda ise hiçbir zaman bir kadının ilim öğrenmesine karşı çıkmadığını görebiliriz, hatta kadınlar için özel vakit ayırdığını ve onlara Allahın emirlerini bizzat kendisinin ilettiğini görüyoruz.
  Diğer bir yandan bazı kadınları bilge kadınlara yönlendirdiğini ve bu şekilde bilgi paylaşım sistemini kurduğunu görmekteyiz, bu bilge kadınlardan birisi Ummi Varaka Ensari’dir, ummi varaka kuran okumak ve İslam’ın namaz ve diğer hükümlerini bildiği için Resulullah (sav) tarafından kadınlar için namaz kıldırmak üzere görevlendirdi. Resulullah (sav) bu kadını “Şehide” diye lakaplandırarak ileride nasıl öleceğini de bildirmiş oldu.
  Hepimizin bildiği gibi Peygamberin eş olarak seçtiği kadın Araplar içindeki en bilge kadın idi, Hz Hatice Araplar içinde “Âkile” yani “bilge kadın” olarak tanınırdı. Peygamberin diğer eşlerine baktığımızda da bu özelliğin ne kadar o hazret için önemli olduğunu anlayabiliriz. Peygamberin hayatından diğer bir örnek verecek olursak o hazretin kadınlara özel vaazlar verdiğini söyleyebiliriz.
  Diğer yandan o hazretin, köleler ve cariyelerin eğitimine verdiği öneme ve hazretin bu konudaki tavsiyelerine baktığımızda peygamberin ne kadar kadınların eğitimine önem verdiğini daha yakından görebiliriz.
  İşin ters tarafını düşündüğümüzde ise İslam hükümlerinin bu konuda ne kadar isabetli olduğunu daha iyi anlayabiliriz. Düşünün ki çocuğunuzu cahil, bilgisiz bir kadının eline emanet ediyorsunuz, sizce bu çocuğun ne kadar doğru yetişme şansı vardır? Bu çocuğun ileride toplumun bir parçasını oluşturduğunu düşünün, ileride bir baba veya anne olacağını düşünün, sizce ne kadar sağlıklı bir insan olabilir? Ne kadar sağlıklı bir aile reisi olabilir?
  Kadınlar her ne kadar evlerde, dört duvar arasında, önemsiz işlerle uğraşıyor görünüyorlarsa, aslında bir toplumun bel kemiğini onlar oluşturuyor.
  Unutmayın, siz bugün bunları okuyup anlıyorsanız, bunu sizi yetiştiren kadına borçlusunuz.


  Çeviri/Zehranet.
  Paylaş
  Kadınlar, Eğitim ve Peygamberimiz. Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Kadınlar, mahrem bölgelerde bulunmak zorunda olduklarından ve erkeklerle sohbet edemediklerinden kadın sohbetlerinde Allah'ı, peygamberimizi ve dinimizi anlatmak için onlarında bilgi sahibi olmaları gerekir.islam dininin kadın eğitimine verdiği önem