Mü'mine ve Tarih ve İslam Tarihi Forumundan Uhud Savaşı'nda yaşanan üç safha Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Uhud Savaşı'nda yaşanan üç safha

  Reklam
  Uhud Savaşı'ndan Üç Safha
  İlk safhada Müslümanlar üstün geldiler, 20'den çok düşman öldürerek, müşrikleri bozguna uğrattılar.
  İkinci safhada, kaçan müşrikleri kovalamayı bırakıp, kesin sonuç almadan ganimet toplamaya koyulmaları ve Rasûlullah (s.a.s.)'in yerlerinden ayrılmamalarını emrettiği okçu birliğinin görevlerini terketmeleri yüzünden, Müslümanlar 70 şehit vererek mağlup duruma düştüler.
  Üçüncü safhada ise, dağılmış olan Müslümanlar, Rasûlullah (s.a.s.)'in etrâfında toplanıp, karşı hücûma geçerek, düşman hücûmunu durdurdular.
  Müşriklerin Uhud'dan ayrılmasından sonra Rasûlullah (s.a.s.) şehitleri yıkanmadan, kanlı elbiseleriyle, ikişer üçer defnettirdi.(208) Cenâze namazlarını ise, bu târihten 8 sene sonra kıldı.(209)

  (208) İbnü'l-Esîr, a.g.e., 2/162; Zâdü'l-Meâd, 2/246
  (209) el-Buhârî, 2/94; Tecrid Tercemesi, 4/655 (Hadis No: 661)

  Kaynak:diyanet  Paylaş
  Uhud Savaşı'nda yaşanan üç safha Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Uhud savaşının önemli noktalarından olan verilen emirlerin uygulanmaması ders niteliğindedir.Okçuların yerlerinden ayrılmaları bu savaşın kaybedilmesine neden olmuştur.uhud savaşında yaşananlar,  uhut savasinda yasananalar