Mü'mine ve Tarih ve İslam Tarihi Forumundan Hicretin dokuzuncu yılında tayy kabilesi puthanesinin yıktırılması Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Hicretin dokuzuncu yılında tayy kabilesi puthanesinin yıktırılması

  Reklam
  Tayy Kabilesi Puthanesinin Yıktırılması

  Tayy Kabilesi, fevkalâde cömertliği dillere destan olan meşhur Hâtem-i Tai’nin kabilesi idi. Yemen’de otururlardı.Hicretin sekizinci senesinde Arabistan’ın her tarafı putlardan temizlenip, puthaneler yıktırılırken, bu kabilenin puthaneleri henüz duruyor ve Füls (Fels) adındaki putları da yıktırılmamış bulunuyordu.

  Resûl-i Ekrem Efendimiz, Hicretin bu dokuzuncu yılı, Rebiülâhir ayında Hz. Ali’yi Ensarın ileri gelenlerinden yüz elli kişilik bir kuvvetle Füls’ü yıkmaya gönderdi.1

  Hz. Ali, emrindeki mücahidlerle Tayy Kabilesi yurduna vardı. Tayyoğulları mücahidlere karşı koydular. Çarpışma meydana geldi. Düşman bir çok kayıp verdi. Müslümanlar çarpışmadan galip çıktılar ve bir çok esirle, bol miktarda ganimet malları elde ettiler.

  Bu arada, Tayyoğulları puthanesi de bir daha onarılmayacak bir şekilde mücahidler tarafından yıkıldı. Putları Füls ise parçalanarak yakıldı.2

  Kabile reisi Adiyy bin Hatem, henüz Hz. Ali gelmeden durumu haber almış ve Suriye tarafına kaçmıştı. Bu sebeple de ele geçirilememişti. Ancak esirler arasında Hatem-i Tâi’nin Seffâne adındaki kızı vardı.3

  Salih Suruç  Paylaş
  Hicretin dokuzuncu yılında tayy kabilesi puthanesinin yıktırılması Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Putların yıkılması dinler tarihinde yeni bir dönemin başlaması olmuştur.İşte hicretin dokuzuncu yılında Hz.Ali ve etrafındakilerin bu putlardan olan Felsi yıkmışlar ve onarılamayacak hale getirmişlerdir.