Mü'mine ve Tarih ve İslam Tarihi Forumundan Hz Ali'nin Vefatı Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Hz Ali'nin Vefatı

  Reklam
  HAZRET-İ ALİ’NİN VEFÂTI


  Hazret-i Ali, Resûlullahın “sallallahü aleyhi ve sellem” amcası olan Ebû Tâlib’in oğlu idi. İslâm halîfelerinin ve Cennetle müjdelenen 10 kişinin dördüncüsüdür. Hicretten 23 yıl önce Mekke’de doğdu. 10 yaşında iken, iman etti. Bütün savaşlarda kahramanlıklar gösterdi. Yalnız Uhud Savaşı’nda, 16 yerinden yaralandı. Hicrî 35 yılının Zilhicce ayında halîfe oldu. 40. yılın Ramazan ayının 17. Cuma günü sabah namazına giderken, Ab-dürrahmân İbni Mülcem isminde bir hâricî tarafından kılıçla alnına vurularak şehit edildi. (24 Ocak 661) Kabri, Kû-fe’de yani Necef denilen yerdedir.

  Peygamber aleyhisselâmın damadıdır. Ehl-i Beytin de birincisidir. Buğday benizli, uzun gerdanlı, güler yüzlü, iri ve siyah gözlü, geniş göğüslü, iri yapılı idi. Sakalı sık idi. Son zamanlarında saçı ve sakalı pamuk gibi beyaz olmuştu.

  Dört halîfenin üstünlükleri hilâfetleri sırası iledir. Bir defasında, Hazret-i Ali halîfe iken büyük bir kalabalık karşısında buyurdu ki:

  “Ebû Bekir ve Ömer (radıyallahü anhümâ) bu ümmetin en yükseğidir.’’

  Birgün Hazret-i Ali sabah namazı için mescide giderken bir ihtiyara rastladı. İhtiyara hürmet edip, önüne geçmedi. İhtiyarın arkasında ağır ağır yürüdü. Mescid kapısına geldiler. İhtiyar, içeri girmeyip geçip gitti. Hazret-i Ali, bu ihtiyarın Hıristiyan olduğunu anladı.
  Mescide girince Resûlullahı, Eshâb-ı kiram ile cemaat hâlinde rükûya eğilmiş buldu. Hemen namaza katıldı. Namazdan sonra Eshâb-ı kiram Habib-i Ekrem’den, birinci rükûda çok beklediklerinin se-bebini sordular. Peygamberimiz buyurdu ki:

  - Âdet olan tesbihi söyleyip rükûdan kalkacak iken Cebrâil aleyhisselâm geldi. Başımı tutup rükûdan kalkmama engel oldu. Bunun hikmetinin ne olduğunu bilmiyorum.
  Cebrâil aleyhisselâm Resûlullahın huzuruna gelip dedi ki:

  - Yâ Resûlallah, sen rükûdan kalkacağın zaman Allahü teâlâ bana buyurdu ki:
  “Var Habibimi tut! Rükûdan kalkmasın! Zirâ kulum Ali, yolda bir ihtiyarın sakalı-na hürmet edip, yavaş yürüyor. O da ilk rekâte yetişsin!”

  Ben de sizi, Hazret-i Ali gelinceye kadar rükûda tuttum.

  Türkiye Takvimi  Paylaş
  Hz Ali'nin Vefatı Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Peygamber efendimizin öğrencileri olan ashab-ı kiram birer örnek timsalleridirler. Peygamberimiz sahabım yıldızlar gibidir. Hangisini tutsanız kurtulursunuz buyurmuştur. Onlar öyle hassas yaşamışlar ki Allahu tealanın sevgisini kazanmışlardır.