İslam Dini ve İman Bölümü ve İslam Dini Forumundan İslamiyetin düşmanları nelerdir, bunlara karşı nasıl mücadele eder? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  İslamiyetin düşmanları nelerdir, bunlara karşı nasıl mücadele eder?

  Reklam
  İslamiyetin düşmanları nelerdir, bunlara karşı nasıl mücadele eder?

  İslamiyet, Dört büyük düşman ile mücadele eder. Bunlar :
  1- Mutlak Küfür (İnançsızlık) :İslamiyet her türlü inançsızlık ve itikatsızlıkla mücadele eder. İmansızlık, düşünce kıtlılığıdır, ruhta lakaytlık ve laubaliliktir, idrakte yüzeyselliktir. İnsan, düşündüğü zaman insandır. İnsanı hayvandan ayıran özellik onun muhakeme etme gücü ve idrak yeterliliğidir. Aklı başında olan her insan en az şu kadar bir muhakeme yapmalıdır : “Bir iğne ustasız olmaz, bir harf katipsiz olamaz. Nasıl bu muhteşem kainat sahipsiz ve ustasız olur? Elbette bu muhteşem kainatın bir sahib-i ebedisi, bir malik-i ezelisi vardır. Semada yıldızlar kadar, zeminde çiçekler kadar Allah’ın varlık ve kudret delilleri okunmaktadır. Bütün mevcudat, Allah’ın sanatıdır, düzgün, ölçülü ve mükemmel olarak yaratılmışlardır. Elbette sanat, sanatkarını gösterir, eser ustasından haber verir.” ( Nursi,Sözler,59)

  2- Mutlak Cehalet : İslamiyetin menşei ilim, esası akıldır. Cehalet de küfür gibi dehşetli bir karanlıktır. İslamiyet, cehaletin baş düşmanıdır. Aklını çalıştırmayan ve cehalet ile savaşmayanları Kur’an-ı Kerim “murdar(pislik)” olarak nitelendirmektedir (Yunus 10/100). Bu nedenle İslamiyet, ilim tahsilini kadın ve erkek herkese farz kılmıştır.( İbn-u Mace, Mukaddime,17) İslamiyet, “beşikten mezara kadar ilim” esasını getirmiştir. Hz. Peygamber, “İki günü müsavi olan zarardadır”, “İlim Çinde de olsa gidip alınız” (Beyhaki,Şuabu’l- iman,II,254) buyurmuştur. Nitekim Mekke döneminde İslam’ın ölüm-kalım savaşı olarak nitelendirilen Bedir Savaşında Hz. Peygamber savaş esirlerini öldürmemiş, müslümanlara okuma-yazma öğretmek kaydıyla serbest bırakmıştır. (Bkz.Prof. Dr. M. Hamidullah, İslam Tarihi)

  3- Mutlak Sefahat : İslamiyet, insan sağlığını tehdit eden, aklı uyutan, nesilleri bozan, servetleri uçuran, ahlakı değerleri altüst eden her türlü sefahate, günah ve ahlaksızlığa karşı çıkar. Günahlar, insan fıtratını bozar, sosyal dengeyi alt-üst eder, sosyal dokuyu kansere çevirir. Bu nedenle İslamiyet, insanın insaniyete layık bir şeref ve itibar ile yaşamasını esas alır. Cemiyetin çürümesini ve kokuşmasını önlemeye çalışır.

  4- Mutlak Terör : Kimden gelirse gelsin, kaynağı ne olursa olsun terör, bir insanlık suçudur. Masum ve savunmadan mahrum insanları hedefleyen bu cinayet, en dehşetli bir ihanet ve korkunç bir zülümdür. İslam, tarih boyunca zulmü alkışlamamış, hep mazlumun yanında olmuştur. Bu dehşetli zulmü ne insaniyet ne de İslamiyet kabul eder.
  Şener Dilek (Prof.Dr.)  Paylaş
  İslamiyetin düşmanları nelerdir, bunlara karşı nasıl mücadele eder? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  İnsanlığı ve dini körüklemeye çalışan her türlü davranış veya söz islamiyetin düşmanı sayılmaktadır. İnançsız, cahil, servet içinde rehavete kapılan insanlar dünyaya dalmış ahiretin varlığından bihaber ya da unutmuş kişiler insanın eşrefi mahluk sıfatına yakışmayacak şekilde davranmaları mümkün olabilmektedir.