İslam Dini ve İman Bölümü ve İslam Dini Forumundan İslamiyet korku dini midir. Yetmiş üç fırka hadisini açıklar mısınız? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  İslamiyet korku dini midir. Yetmiş üç fırka hadisini açıklar mısınız?

  Reklam
  İslamiyet korku dini midir. Yetmiş üç fırka hadisini açıklar mısınız?

  İslam kişinin tüm hayatını ele alan bir dindir. Bu bakımdan kültürü şekillendiren de dindir. Ayrıca dinimiz İslamın ruhuna aykırı olmayan gelenekleri de reddetmemektedir.

  Bir dini tanımanın en doğru yolu, o dinin kutsal kaynağını incelemektir. Dinimizin kutsal kaynağı Kuran-ı Kerim ve Peygamber (sav)’in sünnetidir. Allah’ın (c.c) Kuran'da Müslümanların uymasını emrettiği ahlak modeli, sevgi, şefkat, merhamet, tevazu, fedakarlık, anlayış ve barış kavramlarına dayanmaktadır. Bu ahlakı gerçek anlamda yaşayan bir Müslüman, son derece kibar, ince düşünceli, hoşgörülü, güvenilir, uyumlu bir insan olur. Etrafına sevgi, saygı, huzur, barış ve sevinç verir.

  İslam kelimesi, Arapça'da "barış" kelimesiyle aynı anlama gelir. İslam, Allah'ın sonsuz merhamet ve şefkatinin yeryüzünde tecelli ettiği huzur ve barış dolu bir hayatı insanlara sunmak için indirilmiş bir dindir. Allah tüm insanları, yeryüzünde merhametin, şefkatin, hoşgörünün ve barışın yaşanabileceği model olarak İslam ahlakına çağırmaktadır. Bakara Suresi'nin 208. ayetinde şöyle buyurulmaktadır:

  "Ey iman edenler, hepiniz topluca "barış ve güvenliğe (Silm'e, İslam'a) girin ve şeytanın adımlarını izlemeyin.."

  İslamiyet esasında korkutan değil müjdeleyen bir dindir. İslam dini gelmeden önce insanlık ahiret inancından uzak ve öldükten sonra yok olma inancı ile yaşamaktaydı. İslam bu inanışı yıkmış ve inananları öldükten sonra cennet ile müjdelemiştir. Nitekim Peygamberimizin şu hadisi bize güzel bir örnektir.

  "Kolaylaştırınız, güçleştirmeyiniz, müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz." (Buhârî)

  Din, yüce yaratanın, insanoğluna dünyada mutlu olması ve uhrevi kurtuluşa ermesi için uzattığı bir yardım eli, onu çağırdığı bir hakikat bilgisidir. Onun sayesinde biz yaratanı ve kendimizi tanırız, varoluşun nihai anlamını kavrarız, iç ve dış dünyamızda barış ve huzuru yakalarız. Hz. Adem’den Hz. Nuh’a, Hz. İbrahim’den Hz. Musa’ya, Hz. İsa’dan Hz. Muhammed Aleyhisselâm’a kadar bütün peygamberler bu barış, sevgi ve kurtuluş çağrısının elçileri ve rehberleri olmuşlardır.  Paylaş
  İslamiyet korku dini midir. Yetmiş üç fırka hadisini açıklar mısınız? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Yüce Allah'ın sıfatlarından olan el rahim sıfatı el gazab sıfatından daha üstedir. Allah rahmet etmeyi sever. Peygamber efendimizi de insanlığa rahmet olarak göndermiştir. Sürekli hata yapan insanoğlu tövbe etmesi ile Allah'ın mağfiretine nail olur. İslam dini ne ibadette ne yaşantısında fıtratını aşacak bir din değildir. aksine kolaylık gösteren bir dindir.