İslam Dini ve İman Bölümü ve İslam Dini Forumundan Sünnet'te Din Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Sünnet'te Din

  Reklam
  Sünnet'te Din

  Hadis-i şeriflerde de "din" kökünden türeyen kelimeler çeşitli tip ve anlamlarıyla kullanılmıştır.[1]

  Hadis-i şeriflerde "din" kelimesi değişik anlamlarda kullanılmıştır:

  1) Boyun eğmek, itaat ve ibadet etmek: "Akıllı kişi nefsine boyun eğdiren ve onu (Allah'a) ibadet ettirendir."[2] Bu hadis-i şerifde geçen "dâne"nin "hesaba çeken" manasına geldiği de söylenmiştir.

  Hz. Peygamber'in: "Kureyş'ten, söyledikleri takdirde bütün Araplar'ın kendilerine boyun eğecekleri bir tek söz söylemelerini istiyorum."[3] buyruğu da aynıdır.

  2) İnanç ve ibadet: "Kureyş ve onlar gibi inanıp ibadet edenler (dâne, dinehum) Müzdelife'de vakfe yaparlardı."[4] Yani bununla, dinlerine uygun hareket eden ve onlar gibi ibadet eden kimseler kastedilmektedir.

  3) Hayır olsun, şer olsun karşılık:

  "Nasıl davranırsan, öyle karşılık görürsün. "[5]

  4) Kahretmek, mecbur etmek: Egemen ve hâkim Allah'ın "ed-Deyyan" ismi bu anlamdadır.[6]


  [1] el-Mu'cemu'l-Müfehres li Elfazi'l-Hadîs... II, 163 vd.; 165 vd.

  [2] Tirmizî, Kıyame: 25; İbn Mâce, Zühd: 31.

  [3] Tirmizî, Tefsir, Sûre, 38, Bab 1; Ahmed b. Hanbel, 1/237.

  [4] Buhârî, Tefsir, Sûre 3, Bab 35; Müslim, Hac: 151.

  [5] Buhârî, Tefsir, Süre 1, Bab 1.

  [6] Ebu Ubeyd el-Kasım b. Sellâm, Garîbu'l-Hadis, Beyrut 1396/1976; Haydarabad, 1385/1966'dan tıpkı basım, III. 134-136; Mecdu'd-Din İbnu'l-Esîr, en-Nihâye -fi Garîbi'l-Hadîs, Beyrut 1399/1979, II, 148-149.
  Paylaş
  Sünnet'te Din Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Allah cc razı olsun