İslam Dini ve İman Bölümü ve İslam Dini Forumundan En Yüce Kudrete Teslim Olma, İtaat Etme, Boyun Eğme Anlamında Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  En Yüce Kudrete Teslim Olma, İtaat Etme, Boyun Eğme Anlamında

  Reklam
  En Yüce Kudrete Teslim Olma, İtaat Etme, Boyun Eğme Anlamında

  “De ki: ‘Ben, Allah’a din’i halis kılarak, ibadet etmekle emrolundum. Bana Allah’a teslim olan müslümanların ilki olmam emredildi,’” (Zümer: 39/11-12)

  “Göklerde ve yerde ne varsa O’nundur, din de (itaat ve kulluk da) sürekli olarak O’nundur. Böyleyken Allah’tan başkasından mı ittika ediyorsunuz (korkup çekiniyorsunuz)?” (Nahl: 16/52)[1]

  Bu âyetlerde ve benzerlerinde ‘din’, yüksek bir otoriteye boyun eğme, ona itaat etme ve ona kul olma anlamında kullanılmaktadır. Din’in Allah’a has kılınmasının manası, hakimiyeti, hüküm koyma hakkını, ibadet ve itaat edilmeye layık olmayı yalnızca Allah’a ait kabul etmektir. Kulluk anlamında Allah’tan başkasına boyun eğmemek, O’ndan başkasına ibadet etmemek, kulluğa ait bütün hükümleri O’ndan almak demektir. [2]


  [1] Ayrıca bak: Âli İmran: 3/83; Ğafir: 40/64, 65. Zümer: 39/2-3; Beyyine: 98/5 vd.

  [2] Hüseyin K. Ece, İslam’ın Temel Kavramları, Beyan Yayınları: 143-144.
  Paylaş
  En Yüce Kudrete Teslim Olma, İtaat Etme, Boyun Eğme Anlamında Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Yerin ve göğün sahibi kainatta var olan her şeyin tek sahibi olan Allah'a itaat etmek imanın esaslarındandır. İnsanlar, aciz olduklarını ve Allah'ın her şeyden üstün olduğunu tasdik etmek için Allah'a boyun eğerler.