Din Ve İman Bölümü ve İnançsızlara Cevaplar Forumundan ALLAH'ın ayetiyle alay edenlerle birlikte oturmak Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  ALLAH'ın ayetiyle alay edenlerle birlikte oturmak

  Reklam
  ALLAH'ın ayetiyle alay edenlerle birlikte oturmak


  Söylediklerini Reddetmeksizin ve Yanlarından Uzaklaşmaksızın
  Din ile Alay Edenlerle Birlikte Oturmak  Ebu Basir et-Tartusi  Din ile alay edenlerin meclisinde oturmak, müstakil bir küfür sebebidir Kişi, alay edenlerin sözlerini reddetmediği ya da onların meclislerinden ayrılmadığı sürece, kendisi alay etmese dahi alay edenlerin hükmünü alır

  Allahu Teala şöyle buyurur: “O, size Kitapta şunu indirdi: Allah’ın ayetlerinin inkar edildiğini ve onlarla alay edildiğini işittiğiniz vakit onlar başka bir söze dalıncaya kadar yanlarında oturmayın Çünkü o zaman siz de onlar gibi olursunuz Doğrusu Allah münafıkları da kafirleri de cehennem de biraraya toplayacaktır” (4 Nisa/140)

  “Çünkü o zaman siz de onlar gibi olursunuz”

  Yani; onlar gibi kafir olursunuz Çünkü ikrah altında olmadığınız halde, onlarla birlikte oturdunuz ve onların söylediklerini reddetmediniz Sizin onlarla birlikte oturmanız, onların din ile alaylarını ve küfürlerini kabul ettiğiniz yönünde açık bir işarettir Küfre rıza ise, şüphesiz küfürdür

  İbn-i Cerir et-Taberi (rahimehullah) şöyle der: “Allahu Teala’nın ayetlerini inkar eden ve onlarla alay eden kimseler ile oturur ve onların bu küfür ve alay etmelerini dinlerseniz, onların Allah’ın ayetlerini alaya alarak isyan etmeleri gibi bir suç ile Allah’a isyan etmiş olursunuz”

  İbn-i Kesir (rahimehullah) şöyle der: “Size ulaştıktan sonra nehyedileni işlediğinizde, Allah’ın ayetlerinin küfredilip alaya alındığı, noksan görüldüğü bir yerde onlarla birlikte oturmaya razı olduğunuzda ve bu konuda onlara ses çıkarmadığınızda; onların içinde bulunduğu duruma onlarla birlikte siz de ortak olmuşsunuz, demektir Bunun içindir ki Allahu Teala, “Çünkü o zaman siz de onlar gibi olursunuz” buyurmaktadır”

  Beğavi, Tefsir’inde der ki: “siz de onlar gibi olursunuz” Yani; onlar alay ederken ve eğlenirken onlarla oturur ve bunu kabullenirseniz, artık siz de onlar gibi kafir olursunuz”

  Süleyman bin Abdullah Alu’ş-Şeyh şöyle der: “Ayet zahiri anlamına göre değerlendirilir Buna göre, Allahu Teala’nın ayetlerinin inkar edildiği ve alay edildiğini işittiği halde, ikrah altında olmaksızın, onların söylediklerini reddetmeksizin veya onların meclislerinden ayrılmaksızın kafirlerle birlikte oturmaya devam eden kişi, onların işlediği fiili işlemese dahi aynen onlar gibi kafir olur Zira bu, küfre rızayı içerir; küfre rıza ise küfürdür

  Paylaş
  ALLAH'ın ayetiyle alay edenlerle birlikte oturmak Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  RABBİM bizleri müminlerin mecislerinde oturmayı dilimizle kalbimizle hareketlerimizle tam bir mümin olarak yaşamayı nasip etsin amin sağolasınız 3. 3
  kul
  yazılar gerçektende çok güzel.Allahın dini ve alay edenler,  allahın ayetleriyle alay edenler