Din Ve İman Bölümü ve İnançsızlara Cevaplar Forumundan Evrimcilerin Sahte İlahları: Şuursuz Atomlar Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Evrimcilerin Sahte İlahları: Şuursuz Atomlar

  Reklam
  MATERYALİZMİN SAHTE DİNLERİ

  Evrimcilerin Sahte İlahları: Şuursuz Atomlar
  Üstünde taş, toprak, beton veya asfalt diye yürüdüğünüz, üzerinde koltuk diye oturduğunuz, ciğerlerinizle hava diye soluduğunuz, yaşamınızı sürdürebilmek için yediğiniz yiyecekler ile vücudunuzun 3'te 2'sinden fazlasını oluşturan su ve hatta tüm bedeninizin içinde ve dışında var olan canlı-cansız her şey atomlardan meydana gelmiştir. Ayrıca evreni oluşturan yıldızlar, galaksiler, güneşler ve bu arada üzerinde yaşadığınız dünya da tıpkı sizin gibi atomlardan oluşmuştur. Gezdiğiniz her yerde, bulunduğunuz her köşede, şehrin her binasında, gürültüsünde, tozunda, havasında yine atomlar vardır.
  Bilindiği gibi tüm canlılar da karbon, hidrojen, oksijen, kalsiyum, magnezyum, demir gibi elementlerin atomlarından oluşmaktadır. Dolayısıyla insan da bu atomlardan meydana gelmektedir. Darwinizm ise bu atomların şuursuz tesadüfler sonucu bir araya geldiklerini iddia eder. Yani evrimci mantığa göre söz konusu şuursuz atomlar yığını, şuurlu bir insanı, mesela atom üzerinde ihtisas yapmış bir atom mühendisini oluşturma kararı almışlardır.

  Darwinistlerin atomların şuursuz tesadüfler sonucu canlıları oluşturduğu inancı ile geçmiş kavimlerin tahtadan yaptıkları putların bir takım güçlere sahip olduklarına inanmaları arasında hiç bir fark yoktur.
  Bu saçma iddiayı biraz daha detaylı incelemek gerekirse karşımıza şöyle bir sonuç çıkar: Sebebi belli olmayan bir gücün etkisiyle çeşitli atomlar oluşmuş, daha sonra bu atomlar tesadüfen bir araya gelerek yıldızları, gezegenleri yani tüm gökcisimlerini meydana getirmişlerdir. Daha sonra yine aynı atomların tesadüfi şekilde bir araya gelmesi ile son derece kompleks yapıda canlı bir hücre oluşmuş, sonra da atomlardan oluşan bu canlı hücre sözde bir evrim süreci geçirerek son derece olağanüstü sistemlere sahip canlıları ve en son aşamada da son derece şuurlu olan insanı meydana getirmiştir. Tamamiyle tesadüfler sonucu var olan insan, yine tesadüfler sonucu oluşan aletlerle, örneğin bir elektron mikroskobuyla kendisini oluşturan atomları keşfetmiştir. İşte Darwinizm'in bilimsel bir tez olarak öne sürdüğü tam olarak budur.
  Bu durumda evrim teorisi, açıkça her bir atomu "ilah" olarak kabul etmektedir. Akıl ve bilinç sahibi insanı oluşturan atomların kendilerine ait bir şuurları ve iradeleri yoktur. Ama evrimciler her nasılsa bu cansız atomların bir araya gelip, örneğin bir insanı meydana getirdiklerini, sonra da bu "atomlar topluluğu"nun okumaya, üniversite bitirmeye karar verdiğini iddia etmektedirler. Bu iddiaya göre atomların aynı zamanda çok ilginç yetenekleri de var; bu atomlar yine atomlardan oluşan yemekleri yerler, yerken tadını alırlar; yine atomlardan oluşan gülü koklarken de kokunun zevkine varırlar. Aynı atomlar, bulundukları mekanın sıcaklığını da hissederler. Bu arada atomlar teypten çıkan ses dalgalarını da dinleyip, müziğin ritmini tutabilirler. Evrimci iddiaya göre çok sayıda atom bir araya gelince düşünebilir, özleyebilir, sevinir veya üzülür. Dahası bir komedi filmi seyredip, seyrederken kahkahalarla gülebilir.
  İşte bu noktada artık geçmiş kavimlerin tahtadan, taştan edindikleri putlarla atomlar arasında bir farklılık kalmamaktadır. Nasıl ki geçmiş kavimler tahta parçalarının birtakım güçlere sahip olduklarını iddia ediyorsa, evrimciler de şuursuz atomların aynı güçlere sahip olduklarını söylemektedirler. Oysa evrende var olan hiçbir şeyin bir rastlantı sonucu oluşamayacağı, üstün bir şuur ve iradenin varlığıyla hayat bulabileceği açık bir gerçektir. Gerek insanın gerekse doğanın her ayrıntısında çok büyük bir aklın ve ilmin izleri görülmektedir. İşte bu ilmin ve aklın sahibi göklerin ve yerin Rabbi olan Allah'tır. Allah hiçbir gücü olmayan putlara tapan kavimlerin yaptıklarının geçersiz kılınacağını ve üzerinde bulundukları yolun da "mahvolacağını" şöyle haber vermiştir:
  “İsrailoğullarını denizden geçirdik. Putları önünde bel büküp eğilmekte olan bir topluluğa rastladılar. Musa'ya dediler ki: "Ey Musa, onların ilahları (var; onların ki) gibi, sen de bize bir ilah yap." O: "siz gerçekten cahillik etmekte olan bir kavimsiniz" dedi. Onların içinde bulundukları şey (din) mahvolucudur ve yapmakta oldukları şeyler (ibadetler) de geçersizdir." "O sizi alemlere üstün kılmışken, ben size Allah'tan başka bir ilah mı arayacağım?"”(Araf Suresi, 138-140)
  dinsizliğinkabusu  Paylaş
  Evrimcilerin Sahte İlahları: Şuursuz Atomlar Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Kainatta var olan her şey atomdan yaratılmıştır. Fakat bu mucizeyi Allahu teladan bilmek yerine atomun bir gücü olarak düşünmek bu tür şeylere tapacak kadar aşırıya gidilmesine neden olur.atomlar,  şuursuz atomlar