Din Ve İman Bölümü ve İnançsızlara Cevaplar Forumundan Tersinim Teorisi Tanıtımı Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Tersinim Teorisi Tanıtımı

  Reklam
  TERSİNİM TEORİSİ TANITIMI


  Tersinim teorisi Türk düşünür ve yazarlarından Hüdai ÇAKMAK’ın ortaya attığı teoridir. Teorinin kurgulayıcısı Hüdai ÇAKMAK bu konuda şunları yazıyor.
  -Varoluş insanoğlunun var edildiği ilk anlardan beri ilgisini çekmiş, konusunda pek çok teoriler üretilmiştir. Bu teoriler çok ve çeşitli olmasına rağmen varoluş bir yaratıcının eseridir ya da değildir, rastlantılarla oluşmuştur cevaplarına uygun olmak üzere iki büyük grupta toplanır. Bir teori gerçek olduğu kuvvetle inanılan bir varsayım üzerine kurulur, ayrıntılanır ve kanıtlanmaya çalışılır. Ulaşılan bilimsel sonuçlar genelde doğru olduğu kuvvetle inanılan varsayıma uygun olarak yorumlanır. Temel varsayımın yanlış olabileceği hiç bir zaman düşünülmez. Bu da bilimin olması gereken tarafsızlığına gölge düşürdüğü gibi pek çok hata ve yanlışlara yol açar, teorileri bilim dışına iter. Örneğin evrim teorisinin doğruluğu kuvvetle inanılan varsayımı milyonlarca tür ve cinste olan tüm canlıların rastlantılarla oluşmuş bir canlı hücresinin zamanla evrimleşmesi sonucu oluştuğudur. Bir evrim teorisi taraftarı hiç bir zaman bu temel varsayımın yanlış olabileceğini düşünmez. Bilimsel bulguları bu temel varsayıma uygun yorumlanmaya çalışır. Bu yorumların temel kanun ve ilkelerle çelişip çelişmediğine pek dikkat etmez. Kimileri görmezlikten, bilmezlikten gelinir.
  Tersinim teorisinin kurgulanma yöntemi bu uygulamanın tamamen tersidir. Önce bilimsel sonuç daha sonra ulaşılan sonuca göre varsayım ilkesine dayanır. Bu nedenle bilimin ortaya koyduğu tüm kanun ve ilkelerle uyumludur, hiç biriyle çelişmez. Tersinim teorisi herhangi bir teoriye karşıt ya da destek olmak amacıyla ortaya konulmuş değildir. Tamamen kendine özeldir.
  Tersinim teorisi maddenin sakımı, entropi, yapmanın zor bozmanın kolay olduğu ilkesi gibi tüm doğal kanun ve ilkeleri temel alır. Karşıtı olan diğer teorilerin bilimsel yöntemlerle doğruluğu onaylanmış esaslarını da temel almaktan çekinmez. Bu nedenle tersinim bilim dışına kaymadığı gibi konusundaki tüm teorilerin bilimle doğrulanmış temellerinin birleştiği bir sentez durumundadır.
  Tersinim teorisi özet olarak bilimsel araştırmaların sonuçları olan şu esasları temel alır.
  1)-Enerji girişi ve zaman varoluşun herhangi bir olgusundaki düzen sahibi sistemlerde bozuma (tersinime), diğerlerinde ise değişime neden olur.
  2)-Tersinim teorisine göre Varoluş, tüm evreni varsa diğerlerini kapsayan kompleks bir bütündür. Canlılık ve cansızlık olarak ayrılmaz.
  3)-Varoluşun kompleks bir bütün oluşu bir Yaratıcı iradenin eseri olduğunu gösterir.
  4)-Varoluş canlılığın oluşum ve devamlılığı amaçlıdır. Her şey bu amaca uygun planlanmış ve var edilmiştir.
  5)-Canlılar evrim teorisi iddiasının aksine gelişim değil, tersinim gösterir. Canlılardaki tersinim, kompleks sistem ve düzenlerin zaman içinde bozuma uğraması, kimi özelliklerini zayıflatması ya da kaybetmesi demektir.
  6)-Her canlı türünün mükemmel ve eksiksiz yaratılmış bir arı ırkı vardır. Diğer tür ve çeşitler arı ırkların tersinimi sonuçlarıdır. Örneğin insanlar maymunların evrimi sonucu oluşamaz. Bu entropi, kalıtım, yaşamsal uygunluklar gibi doğal kanun ve ilkelere aykırıdır.
  7)-Tersinime uğramış arı ırklardan kimi özelliklerini yitirmiş ya da zayıflatmış diğer ırklar oluşur. Canlı yaşam avantajlarını büyük ölçüde zayıflatmış yada yitmiş ise hayat sahnesinden silinir.
  8)-Hiç bir canlı varlığını eksiksiz olarak geleceğe aktaramaz.
  9)-Varoluş sorusuna verilen cevaplar insan hayatlarını yönlendirir. Bu nedenle tersinimin çok geniş ve derin sosyal etkileri vardır.
  Teori sekiz ciltle kitaplaştırılmıştır ve tamamen bilimseldir. Tek kitaplık özeti mevcuttur.  Paylaş
  Tersinim Teorisi Tanıtımı Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Tersinime uğramış arı ırklardan kimi özelliklerini yitirmiş ya da zayıflatmış diğer ırklar oluşur. Canlı yaşam avantajlarını büyük ölçüde zayıflatmış yada yitmiş ise hayat sahnesinden silinir.
  ALLAH ALLAH BU NE DEMEK BUNU BİR AÇARMISINIZ ŞİMDİ ÇIKACAĞIM BENMİ ANLAMADIM 3. 3
  Merhaba! Allah'ın rahmeti ve selameti üzerimize olsun.
  Cenab-ı Allah her şeyi mükemmel ve eksiksiz yarattı. Yaşamak için gerekli olan her şeyi verdi. Fakat zaman ve yaşam şartları bir şeylerimizi koparıp alıyor ihtiyarlıyoruz. Bu bir tersinmdir.
  Tersinim cansızlarde değişim şekindedir. Kaybettiklerimiz bazen gen bilgiierimize etkileyebilir. Bu da diğer nesillere aktarılır. Dar alandaki tersinimler (örneğin akraba evlilikleri) bu etkilenmeleri güçlendirip çeşitlendirir ve genişletir. Sonuçta yaratılışında kendilerine verilmiş bir kısım özelliklerini kaybetmiş arı ırktan daha zayıf nesiller ortaya çıkar. Örneğin insanların arı ırkı Adem ile Havva'dır. Bizlerde onun soyundan geldiğimize ve zaman içinde tersinime uğrdığımız göre onlar kadar mükemmel değiliz. Onlardan daha iyi daha güçlü görünmemiz miraslar gibi nesillerden nesillere aktarılan bilgi birikimindendir. Evrim ise asla mümkün değildir. İlginizin devamını beklerim.
  Selamlar. Saygılar.
  Tersinim 4. 4
  bu yazılarınızı tesadüf akşam başka bir sitedede okudum bu ortaya attığınız felsefe bana kalırsa tamamen sizin kuruntunuz bir zamanlarda darwin akımı vardı RABBİM herkezi özel yaratmıştır genlerden geçenler ayrı hastalıklar vs ama zayıf nesiller bunu kabul etmiyorum insanoğlu fikir alanındada nasıl ilerlemeler kaydetti zayıf değil dahada mükemmeliyete gidiyorlar ari ırk kelimeside hitlerin yaratmak istediği ama sonucu hüsran olan bir sonUç ari ırk diyede bir olgu yoktur herkez özeldir güzeldir ama düşüncelere saygım vardır bu düşüncelerde sizin düşünceleriniz RABBİM YAR VE YARDIMCINIZ OLSUN 5. 5
  Tersinim teorisini tanıtım yazımda teorinin doğruluğu önceden kabul edilmiş bir varsayım üzerine kurulmadığını gözlem ve deney sonuçlarının genelleştirilerek müşterek noktalarda sentezlenme yoluyla kurulduğunu yazmıştım. Bu nedenle kişisel bir kuruntu eseri değildir ve tamamen bilimseldir. Yazılma nedenide evrim teorisinin dolaysıyla darwinizmin insanlığın bünyesinden sökülüp atılması gereken bir habis ur olduğu inancımızdır. Her türlü vasıtayı mubah görerek çocuklarımızı zehirlemeye, inançslızlığın uçurumlarına itmeye çalışıyorlar. Bunu engel olmalıyız. Desteklerinizi beklerim.

  Tersinim. 6. 6
  Yazılma nedenide evrim teorisinin dolaysıyla darwinizmin insanlığın bünyesinden sökülüp atılması gereken bir habis ur olduğu inancımızdır. Her türlü vasıtayı mubah görerek çocuklarımızı zehirlemeye, inançslızlığın uçurumlarına itmeye çalışıyorlar. Bunu engel olmalıyız
  darwin felsefesi zaten çökmüştür çürütülmüştür ama inançsız bir takım zavallılar bunu hala kafalarında kuruyorlarsa ne demeliyiz..... ALLAH C.C akıl vermişki herşeyi idrak edelim ataist oluyorlar hiçmi akılları yok bunların var ama işlerine gelen yöne çekiyorlar RABBİM cümle müslüman kardeşlerimizi bu hırıstıyan akımlarından korusun gözlerinide kalplerinide açık eylesin RABBİM YAR VE YARDIMCIMIZ OLSUN 7. 7
  Bu teoriler çok ve çeşitli olmasına rağmen varoluş bir yaratıcının eseridir ya da değildir, rastlantılarla oluşmuştur cevaplarına uygun olmak üzere iki büyük grupta toplanır.
  bu ne demek yaaa saçmalık resmen bu teoriyi ortaya atan kimse bi rahatsızlığı var galiba yada inançsızın önde gideni...Hiç birşey rastlantı sonucu olmamıştır herşeyin Yaratıcısı olan Allah (C.C) herşeyi mükemmel bir düzen içinde yaratmıştır...Başka teorilere gerek yok bu konunun da silinmesini istiyorum çook lüzumsuz bir konu... 8. 8
  böyle konuları okumaya değer bile bulmam hatta vakit kaybı olrak görürüm çok şükür imanımız sapasağlam Rabbim bizleri ve bizden sonraki neslimizi imanlı kılsın teorileri ben saçmalama olarak nitelendiririm buda benim teorim 9. 9
  Bu teoriler çok ve çeşitli olmasına rağmen varoluş bir yaratıcının eseridir ya da değildir, rastlantılarla oluşmuştur cevaplarına uygun olmak üzere iki büyük grupta toplanır.
  bu ne demek yaaa saçmalık resmen bu teoriyi ortaya atan kimse bi rahatsızlığı var galiba yada inançsızın önde gideni...Hiç birşey rastlantı sonucu olmamıştır herşeyin Yaratıcısı olan Allah (C.C) herşeyi mükemmel bir düzen içinde yaratmıştır...Başka teorilere gerek yok bu konunun da silinmesini istiyorum çook lüzumsuz bir konu...
  __________________

  Sayın Ezel-i Nur ve Eksen Hanımefendilere!

  Yadırgadığınızı belirttiğiniz ve silinmesini istediğiniz yukarıdaki yazı bir gerçeğin genellenmiş bilimsel ifadesidir ve bir bilimsel tarafsızlık gereğidir. Bir bilim insanı eğer doğruluğunu aradığı fikirler arasında tarafsız davranmazssa o fikrin taraftarları içinde güvenilir olmaz. Elhamdülillah başımızdaki saçların ucundan ayak tırnaklarımıza kadar imanla dolu olmamıza rağmen bilimsel tarafsızlık gereği böyle yazmak zorunda kaldık. Bunun nedeni de inasnlığın bünyesinde habis bir ur olarak nitelediğimiz materyalizmin dolaysıyla darwinizmin pençesine düşmüş nice insanlardan (bunların çoğu çocuk yaşlardaki gençlerdir) en azından bir kısmının doğru yolu bulmasını sağlamaktır. Günümüzde bilimsel yöntemlerle doğru yolu göstermek dinsel bilgilerle doğru yolu göstermekten çok daha etkilidir. Bir bakıma bilimle uğraşmak, bililmsel yöntemlerle bilimin silahlarıyla düşmanlarımızı karşı çıkmak en büyük cihattır.
  Benim imanın tamam diğerleri beni ilgilendirmez mantığı çok tehlikelidir. İslam cemaat (tevhit) üzerine kuruludur. Her insanın toplum üzerinde hem hakları hemde görevleri vardır. Toplumsal görevleri yapmamanın (bu görevlerin içinde çocuklarımızı ve gençlerimizi doğru yolu göstermek birinci sıradadır) çok ağır sorumlulukları vardır. Düşmanı zayıf saymak, yok kabul etmek en büyük gaflettir.
  Yazılarımın sitenizden silinmesi beni etkilemez. Çünkü tersinim toerisi hızla yayılıyor bu gün sayısız sitede makalalerim yayınlanıyor. Bir eksik bir fazla fark etmez. En azından iyi niyetin sembolü olan yazılarıımın kaldırılması sizin vebaliniz olur. Desrteklerinizi beklerim.

  Saygılar selamlar.
  Tersinim 10. 10
  TARİHE NOTİlahi buyruk böyleydi; inin oradan
  Adem ve Havva ile geldik buraya asıl diyardan
  Şeytan dedik, Sınav dedik, Gurbet dedik
  İblis bile anladı da
  Bir insan anlamadı bizi

  Bin yıl anlattık belki anlar diye
  Yeniden kurduk dünyayı bindik gemiye
  Sel dedik, Tufan dedik, Nuh dedik
  Sular bile anladı da
  Bir insan anlamadı bizi

  Dolaştık durduk ortadoğunun çöllerinde
  Put kırdık bayramın orta yerinde
  Hacer dedik, İsmail dedik, İbrahim dedik
  Ateşler bile anladı da
  Bir insan anlamadı bizi

  Yusuf’la çıktık ortaya Mısır’dan
  Adem’in ruhunu üfledik zindandan
  Züleyha dedik, Rüya dedik, Hazine dedik
  Kuyular bile anladı da
  Bir insan anlamadı bizi

  Kırk bin köleyle denize sürdük atımızı
  Kırk yıl çöllerde aradık andımızı
  Tur dedik, Asa dedik, Musa dedik
  Yılanlar bile anladı da
  Bir insan anlamadı bizi

  Kölelere yalvardık yedi kuşak
  Dost aradık bucak bucak
  Sofra dedik, Mihrap dedik, Zekeriya dedik
  Ağaç kovukları bili anladı da
  Bir insan anlamadı bizi

  Süleymanla taht kurduk Kudüs’e
  Karıncaya sorduk içini döktü bize
  Baston kuruttuk, Belkıs’ı çağırdık, Hüdhüd dedik
  Kuşlar bile anladı da
  Bir insan anlamadı bizi

  Daha bebekken konuştuk çaredir sandık
  Oniki dostla karanlığı sıvadık
  Ruh dedik, Meryem dedik, İsa dedik
  Çarmıhlar bile anladı da
  Bir insan anlamadı bizi

  Güneşe yol aradık çoluk çoçuk
  Çok yangınlar söndürdü bu soluk
  Uhdud ashabı ile yine O’nu sorduk
  Ölüm dedik, Düğün dedik, Hoş dedik
  Alevler bile anladı da
  Bir insan anlamadı bizi

  Şehre çıktık yedi gençle
  Yine başkaldırdık ashab-ı kehfle
  İlah dedik, Rab dedik, En Büyük dedik
  Mağaralar bile anladı da
  Bir insan anlamadı bizi

  ***
  Dağda koyun güdüyordu Ahmed
  Mağarada oku dedi ona es-Samed
  Kalemle yazdık, Kitabı okuduk, yeniden Bismillah dedik
  Ağıllar bile anladı da
  Bir insan anlamadı bizi

  Aba altında titriyordu büyük adam
  Dosta açıldı ilk yürek; ne gam
  Feda olsun sana anam ve babam
  Haticeyle tutuştuk, Aliyle çoğaldık
  Namaz dedik, Din dedik
  Abâlar bile anladı da
  Bir insan anlamadı bizi

  Gezindik ağıllarda, gölgelendik ağaçlarda
  Erkama girdik, Safa’ya çıktık, bağırdık Ukaz’da
  İnzar ile tebşir ettik, tevhid dedik
  Panayırlar bile anladı da
  Bir insan anlamadı bizi

  Çadır çadır gezdik çölleri
  Terk ettik arka kapıdan nice illeri
  Ğifar’a girdik, Ebuzer dedik, yol kesene insaf dedik
  Eşkıya bile anladı da
  Bir insan anlamadı bizi

  Ne söylüyorsan doğrudur dedi bir adam
  Işığın yüreğimle saçılsın; işte küçük odam
  Mağaradan mehtabı seyrediyordu iki ışık adam
  Sana canım feda bırak beni soksun yılan
  Dost dedik, Kâfi dedik, Bir dedik
  Örümcekler bile anladı da
  Bir insan anlamadı bizi

  Bir evde kırk kişiyle basıldık
  Gelene kalsa asılacaktık
  Sarsıldı adam; ben de sizdenim artık
  Ömerle dirildik, Kabe’ye yürüdük, Allahuekber dedik
  Sokaklar bile anladı da
  Bir insan anlamadı bizi

  Anlamadılar bizi ne ev kaldı ne ocak
  Çıktık yola, ancak hesap sorulacak
  Yurt dedik, Hicret dedik, Devlet dedik
  Çöller bile anladı da
  Bir insan anlamadı bizi

  Şarkılar nağme oldu, üzerimize ay doğdu
  Beklemekle bize bir hal oldu
  Şehre sığmadık deve hakem oldu
  Biz geldik, Kardeş dedik, Ensar dedik
  Develer bile anladı da
  Bir insan anlamadı bizi

  Bölüştük ne varsa ekmeği aşı
  Harç yaptık şehre sevgiyi barışı
  Bağrımızdan çıktı Bilal’in haykırışı
  Hayyalesselah, Hayyalelfelah dedik
  Hançereler bile anladı da
  Bir insan anlamadı bizi

  Üçyüz oniki kişi ile ovaya çıktık
  Yenilsek bir daha olmayacaktık
  O gün toprağı titrettik! Lehulmülk dedik
  Kılıçlar bile anladı da
  Bir insan anlamadı bizi

  Bu yıl Mekkede’yiz dedi peygamber
  Kalktık bir kere ya kılıç ya zafer!
  Dört koldan girdik şehre birer birer
  Bir asa devirdi putları teker teker
  Kabe bizim, işte devrim!
  Lailaheillallah, Lehulhamd dedik
  Taş heykeller bile anladı da
  Bir insan anlamadı bizi

  Bilmiyorum belki çıkamam bir daha buraya
  İşte sırtım; hakkı olan gelsin almaya
  Hazırlan dedi Cibril, karardı mehtap
  Geride birkaç kap ve bir kitap
  Hayır, gidemezsin! Kim gitti derse vurun!
  Hayyulayemuttur yaşayan yerinize oturun!
  Refik-i ala… Alemlere Rehmetti, Bu Ahirdi dedik
  Kara toprak bile anladı da
  Bir insan anlamadı bizi

  İşte yürek, işte bilek, bir de anam atam
  Çehâr yâr-ı güzin, dost oldu dört güzel adam
  Ebubekir dedik, Ömer dedik, Osman dedik, Ali dedik
  Yürekler bile anladı da
  Bir insan anlamadı bizi

  Düştü sahraya susuz Hüseyin
  Çatladı toprak sızladı Ruhu’l-Emin
  Yine kalktık ayağa!
  Yol dedik, Sünnet dedik
  Ayyaşa Haram, dalkavuğa Onur dedik
  Su…Su! dedik
  Kerbela bile anladı da
  Bir insan anlamadı bizi

  ***
  Endülüsten Buhara’ya yollar dizi dizi
  Dağlar, ovalar hepsi bilir bizi
  Aynı kelimeyi söyledik Adem’den beri
  Allah dedik, Resul dedik, Kitap dedik
  Hesap dedik, Mizan dedik, Kıyamet dedik
  Ahlak dedik, Ayıp dedik, Günah dedik
  Onsekiz bin alem anladı da
  Bir insan anlamadı bizi

  Bir yanardağdık patladık patlayanda
  79’de geri döndük Süreyya’dan Dünya’ya
  Hep aynı kelimeyi söyledik arza ve semaya
  Lailaheillallah, Allahuekber dedik
  Bak zulmedenleri nasıl bir inkılab ile devirdik
  Musa, İsa ve Muhammedle geldik
  Bütün dünya anladı da
  Şahlar, Padişahlar anlamadı bizi

  Şimdi esaretin timsaliyiz, çiğnendik
  Bu darbeyi inan başka yerde görmedik
  Öyle darbeki beterinden beter
  Yetiş bize Ey İbrahim’in ruhu!
  Heyhat… Ne İbrahim geliyor, ne peygamber
  Ey ayağa kalkmayı bekleyen Sakarya!
  İbrahim’in ruhu ne iner Kenan’a, ne de Urfa’ya
  Tut elinden Kitab’ın aşk sende ruh onda
  Hep aynı kelimeyi söylemedik mi put panayırlarında
  Lailaheillallah dedik, Allahuekber dedik
  Bak zulmedenleri nasıl bir inkılab ile devirdik
  Ülkemin bütün nehirleri anladı da
  Bir Sakaryam anlamadı bizi
  Bir de Angorra, Angorra!
  (R.İhsan Eliaçık, Haziran 1993 11. 11

  --->: Tersinim Teorisi Tanıtımı

  Yadırgadığınızı belirttiğiniz ve silinmesini istediğiniz yukarıdaki yazı bir gerçeğin genellenmiş bilimsel ifadesidir ve bir bilimsel tarafsızlık gereğidir. Bir bilim insanı eğer doğruluğunu aradığı fikirler arasında tarafsız davranmazssa o fikrin taraftarları içinde güvenilir olmaz.
  yani asllında dinsiz bilim diye birşey olmalıdır ama inançsızlara karşı tarafszı davranmalıyız ki onların anlaması için ? ben sadece şunu söyleyim ki zaten o inançsızlara eğer Allah hidayet vermezse zaten istedğin kadar konuş en süper tezleri getir kalpleri mühürlüdür ki kuranda ilahi kelamda ne kadar açıkıtr .. ben asla hiçbir süretle laik bir bilim yani içinde islam gibi gerçek bir dinle özleeşmemiş bir bilim düşünemem AsLa! Allahın mucize eserleridir onu tanımaktır bilim budur.. Allah a yakınlaşmanın subhanallah demenin gereği olarak vardır.. ben böyle düşünüyorum zavallı o darwinizm kurbanları kendileri için sadece yeni bir din icat etmişlerdir ve böyle hayatlarını sürdürürler.. yazık zaten onlara !! Benim RAbbim kelamında şöyle der ''evet, onun parmak uçlarını bile düzenlemeye gücümüz yeter. ... Biz onun parmak uçlarını da tam bir biçimde düzenlemeye gücü yetenleriz!! subhanallah!! bu sadece bir örnekti ki nice örneklerde mevcuttur.. parmak izi mucizesi işte !! şimdi ben bunu nasıl ayırırm islamdan bunlar ayrılmaz parçalanmaz bir bütün .. selam ve dua ile


  Muminem --->: Tersinim Teorisi Tanıtımı

 12. 12
  Katılıyorum canım,bende bugüne kadar her yaptığım şeyde mantık aradım dinde de.ama aradığım sorularının cevaplarını Kuranı kerimin mealini okuduğumda,efendimizin(s.a.v) hadislerinde buldum.senin dediğin gibi sadece parmak izi değil.Kuranı kerimde görmesini bilene dünya var.dünya da da etrafına iyice bakana Yüce rabbimin mucizeleri var.o zaten her işte bize kendisini hatırlatıyor. 13. 13
  Saygı Değer Hanımefendilere!
  Önce şunu belirteyim ki dinin olmadığı bilim olmaz. Bunun nedeni ise Cenab-ı Allah'ın varlığının en büyük Gerçek olmasıdır. Her şey O'na varıp dayanır. Bilim ise gerçekleri arayıp bulma çabalarıdır. Cenab-ı Allah'ın dolaysıyla dinin; bilim dışı, insanlar tarafından hayal gücüyle ortaya konmuş teolojik olgular olarak kabul edilme çabaları ateizmin bir oyunudur ve dini bilim yani akıl, mantık dışına itme oyunlarıdır. Kendilerine aydınlanmış, dindarları kara yobazlar olarak tanıtmaları bu nedenledir. Sahip oldukları için öğündükleri ilmi Cenab-ı Allah'ın yarattığı yaratıkları taklit yoluyla elde edebildiğimizi unutmuş görünüyorlar. Diğer ifade ile bize ilmi ihsan buyuran da Cenab-ı Allah'tır. İzin verdiği kadarını sahip olabieceğiz. Gerçekleri daracık bir pencereden şaşı gözlerle ancak bakabildiğimizi, sık sık yanlışlara hatalara düştüğümüzü sonuçta aciz bir kul olduğumuzu öğrendiğimiz gün gerçek ilmi öğrenmeye başlayacağız.
  Saygılar, selamlar.