Din Ve İman Bölümü ve İnançsızlara Cevaplar Forumundan Allah vardır ama görünmez Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Allah vardır ama görünmez

  Reklam
  Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî'ye (ks) felsefecilerden bir grup geldi Suâl
  sormak istediklerini bildirdiler Mevlânâ hazretleri bunları Şems-i
  Tebrizî'ye (ks) havâle etti Bunun üzerine onun yanına gittiler Şems-i
  Tebrizî hazretleri mescitte, talebelere bir kerpiçle teyemmüm nasıl
  yapılacağını gösteriyordu Gelen felsefeciler üç suâl sormak
  istediklerini belirttiler, Şems-i Tebrizî;

  "Sorun!" buyurdu İçlerinden birini başkan seçtiler Hepsinin adına o
  soracaktı Sormaya başladı:

  "Allah var dersiniz, ama görünmez, göster de inanalım"

  Şems-i Tebrizî hazretleri;
  "Öbür sorunu da sor!" buyurdu

  O; "Şeytanın ateşten yaratıldığını söylersiniz, sonra da ateşle ona azap
  edilecek dersiniz, hiç ateş ateşe azap eder mi?" dedi

  Şems-i Tebrizî; "Peki öbürünü de sor!" buyurdu

  O; "Âhirette herkes hakkını alacak, yaptıklarının cezâsını çekecek
  diyorsunuz Bırakın insanları canları ne istiyorsa yapsınlar,
  karışmayın!" dedi

  Bunun üzerine Şems-i Tebrizî, elindeki kuru kerpici adamın başına
  vurdu Soru sormaya gelen felsefeci, derhal zamanın kadısına (hakim) gidip,
  dâvâcı oldu

  Ve; "Ben, soru sordum, o başıma kerpiç vurdu" dedi

  Şems-i Tebrîzî;
  "Ben de sadece cevap verdim" buyurdu

  Kâdı bu işin açıklamasını istedi Şems-i Tebrîzî şöyle anlattı:

  "Efendim, bana Allah-u teâlâyı göster de inanayım, dedi Şimdi bu
  felsefeci, başının ağrısını göstersin de görelim"

  O kimse şaşırarak;
  "Ağrıyor ama gösteremem" dedi

  Şems-i Tebrizî;
  "İşte Allah-u teâlâ da vardır, fakat görünmez

  Yine bana, şeytana ateşle nasıl azap edileceğini sordu Ben buna
  toprakla vurdum Toprak onun başını acıttı Halbuki kendi bedeni de
  topraktan yaratıldı

  Yine bana;
  ‘Bırakın herkesin canı ne isterse onu yapsın Bundan dolayı bir hak
  olmaz’ dedi Benim canım onun başına kerpici vurmak istedi ve vurdum
  Niçin hakkını arıyor? Aramasa ya! Bu dünyada küçük bir mesele için hak
  aranırsa, o sonsuz olan âhiret hayatında niçin hak aranmasın?" buyurdu


  GÜLİSTAN ARAŞTIRMA SERVİSİ


  Paylaş
  Allah vardır ama görünmez Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  güzel bir yazı ALLAHrazı olsun 3. 3
  Alah razı olsun ne güzel cevaplamış soruları