İslam Dini ve İman Bölümü ve İman Forumundan İnanılması Mecburi Olanların Her Birine Ayrı Ayrı Bilerek Inanmak/TAFSİLİ İMAN Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  İnanılması Mecburi Olanların Her Birine Ayrı Ayrı Bilerek Inanmak/TAFSİLİ İMAN

  Reklam

  TAFSİLİ İMAN, inanılması gereken ve mecburi olanların herbirine ayrı ayrı bilerek inanmaktır. Tafsili İmanın en kıza şekli "Allaha, meleklerine,kitaplarına,peygamberlerine,ahiret gününe ve kadere inanmaktır" Tafsili iman için sınır ve kayıt yoktur. Herkesin kitap ve sünnete dayanan ve delillere istinad eden bilgisi nisbetinde olur. İmanın altı şartını sadece isim olarak bilen ile bu şartlar hakkında bütün akli ve nakli delilleri kalbine yerleştiren arasında büyük bir derece farkı vardır.

  Tafsili İman, İslam inancındaki yüksek hikmeti kavramak ve gerekirse dine yapılan fikri bir hucumu karşılamak için tahsil imkanı olan herke için lüzümludur. Bir memlekette kitap ve sünnetten delilleriyle bilmek şartı ile imanın tafsilatını bilen en az bir kimsenin bulunması o memleket halki üzerine farzı kifayedir.İnanan bir insanın nelere ve neden inandığını bilmesi kadar önemli birşey yoktur. Bir insanın inandığı mefhumların neler olduğunu bilmemesi kendisi için en büyük noksanlıktır.

  İcmail iman bir tohum, tafsili iman bu tohumdan yeşeren ve yükselen bir ağaç gibidir. İcmali iman tafsili imanın ger derecesinde kullanılan vazgeçilmesi imkansız ölçü ve prensiptir. Tafsili imana ait her bilgi ve inancın icmali iman prensibine uyması yani onun Peygamber tarafından ve Kuranı Kerim veya en itimat edilir sünnet ile nakledilmesi mecburiyeti vardır..

  Ö.Karaman  Paylaş
  İnanılması Mecburi Olanların Her Birine Ayrı Ayrı Bilerek Inanmak/TAFSİLİ İMAN Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Ezbere Müslüman olmak ve gereğini yapmamak elbetteki imani noktada zayıflığı göstermektedir. İmanın şartlarına inanmak aynı zamanda amele dönüştürülmesini de zorunlu kılar.