İslam Dini ve İman Bölümü ve İman Forumundan İmanın Makbul ve Muteber Olan En Kısa Şekli / İCMALİ İMAN Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  İmanın Makbul ve Muteber Olan En Kısa Şekli / İCMALİ İMAN

  Reklam
  İmanın makbul ve muteber olan en kısa şekli : "Peygamberimize ve Onun Allah tarafından getirdiği ve haber verdiği her şeye inanmaktır." Buna İCMALİ İMAN denir. Tek cümle haline getirilmiş, topluca ve kısaca ifade edilmiş iman demektir.

  İCMALİ İMAN, müslümanların avam tabakasına yani okuyup yazması olmayan tahsil imkanı bulunmayan, kültür seviyesi normalin altında olanlara tanınmış bir kolaylıktır. Dini eğitim ve öğretimden uzak bulunan veya bu eğitimi yapacak kadar zaman ve imkan bulamayan kimseler için bu şekilde iman etmekten başka yol ve çare yoktur. Düşman istilası altında bulunan dinini öğrenme ve çocuklarına öğretme imkanı ve fırsatını bulamayanlar imanlarını ancak bu yolda devam ettirebilirler.

  Ölüm halinde olan son nefesini vermek üzre bulunan bir kimsenin durumu iman edilmesi gereken herşeyi bir bir saymaya müsait değildir. O sadece "LA İLAHE İLLALLAH MUHAMMEDUN RESULULLAH" veya Hz Muhammede ve onun tebliği ettiği her şeye inandım diyebilir. Bu sebepledir ki Peygamber Efendimiz:"Son sözü la ilahe illallah olan kimse cenente girer" buyurmuştur. Ömrü boyunca küfür içinde yaşayan ve son nefeslerinde iman etmek isteyen kimsenin bir defa bilerek ve isteyerek Kelimei Tevhidi veya manasını söylemesi ahirette ebedi azaptan kurtulmasına sebeptir.

  TAFSİLİ İMAN, inanılması gereken ve mecburi olanların herbirine ayrı ayrı bilerek inanmaktır. Tafsili İmanın en kıza şekli "Allaha, meleklerine,kitaplarına,peygamberlerine,ahiret gününe ve kadere inanmaktır" Tafsili iman için sınır ve kayıt yoktur. Herkesin kitap ve sünnete dayanan ve delillere istinad eden bilgisi nisbetinde olur. İmanın altı şartını sadece isim olarak bilen ile bu şartlar hakkında bütün akli ve nakli delilleri kalbine yerleştiren arasında büyük bir derece farkı vardır.

  Tafsili İman, İslam inancındaki yüksek hikmeti kavramak ve gerekirse dine yapılan fikri bir hucumu karşılamak için tahsil imkanı olan herke için lüzümludur. Bir memlekette kitap ve sünnetten delilleriyle bilmek şartı ile imanın tafsilatını bilen en az bir kimsenin bulunması o memleket halki üzerine farzı kifayedir.İnanan bir insanın nelere ve neden inandığını bilmesi kadar önemli birşey yoktur. Bir insanın inandığı mefhumların neler olduğunu bilmemesi kendisi için en büyük noksanlıktır.

  İcmail iman bir tohum, tafsili iman bu tohumdan yeşeren ve yükselen bir ağaç gibidir. İcmali iman tafsili imanın ger derecesinde kullanılan vazgeçilmesi imkansız ölçü ve prensiptir. Tafsili imana ait her bilgi ve inancın icmali iman prensibine uyması yani onun Peygamber tarafından ve Kuranı Kerim veya en itimat edilir sünnet ile nakledilmesi mecburiyeti vardır..

  Ö.Karaman  Paylaş
  İmanın Makbul ve Muteber Olan En Kısa Şekli / İCMALİ İMAN Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  İslam dininin temel kaynağı kuranı kerimdir. Fakat bunun yanında aynı zaman peygamber efendimizin sünnetleri hadisleri bildirmiş olduğu her şeye ayrı ayrı inanmak onun bildiği ve öğrettiği her şey Allahu teala tarafından öğretildiğine inanmak icmali iman anlamına gelmektedir.