İslam Dini ve İman Bölümü ve İman Forumundan Kuranda hamd kavramı nasıldır? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Kuranda hamd kavramı nasıldır?

  Reklam
  Kuranda Hamd Kavramı
  Kur'an'da hamd, hepsi Allah'a nisbet edilmiş olarak 43 yerde geçmektedir. Ayrıca, 17 âyette de esmaü'l-hüsnadan "hamîd" ismi yer almaktadır. Bir yerde de hamd edenler anlamında "hâmidûn" kelimesi kullanılır. Peygamberimizin ismi olan ve hamd kökünden türeyen "Muhammed" kelimesi, 4 "Ahmed" ise 1 yerde geçer. Peygamberimizin âhiretteki makamı olan, "makam-ı mahmûd", yine 1 yerde kullanılır. Dolayısıyla "hamd" kelimesi ve türevleri Kurân-ı Kerimde toplam olarak 67 yerde geçmektedir. Kur'anın ilk âyeti olan 'El-hamdü lillâhi rabbi'l-âlemin' (Kâinatın rabbi, yani yaratıcısı ve geliştiricisi olan Allah'a hamdolsun) cümlesi Kur'an'da 7 yerde geçmektedir. 'El-hamdü lillâh' cümlesi ise 23 yerde tekrarlanır. El-hamdü lillâh cümlesiyle başlayan 5 sûre vardır. (1/Fâtiha, 6/En'am, 18/Kehf, 34/Sebe' ve 35/Fâtır sûreleri.)
  Namazın esasını Allah'a hamd oluşturduğundan Kuran, bazı yerlerde namaza hamd ismi verir (20/Tâhâ, 130 50/Kaf, 39) . Müminlerin dâvâ, dâvet ve duâlarının sonu da şudur: Hamd âlemlerin Rabbı Allah'a mahsustur (10/Yûnus, 10) . Zaten ilkte de, sonda da hamd, Allah'a mahsustur (28/Kasas, 70) . Her şey Rabbına devamlı hamdediyor (17/İsrâ, 44) . İnsan ve cinlerin kâfirleri dışındaki tüm yaratıklar Allaha hamdetmektedirler (13/Ra'd, 13) . 'Yedi gök, yer ve bunlarda bulunan herkes O'nu tesbih eder. O'nu hamd ile, övgü ile tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur.' (17/İsrâ, 44) . 'Göklerde ve yerde hamd O'na mahsustur.' (30/Rûm, 18) Hamd ve şükür, nimetleri arttırır: 'Hatırlayın ki, Rabbiniz size: Eğer şükrederseniz, elbette size (nimetimi) arttıracağım ve eğer nankörlük ederseniz hiç şüphesiz azabım çok şiddetlidir! diye bildirmişti.' (14/İbrahim, 7) Bütün bunlara rağmen, insanoğlu ise çok zâlim ve çok nankördür (14/İbrahim, 34) . 'Kullarımdan şükreden ne kadar az! ' (34/Sebe' 13)
  'El-hamdü lillâh (hamd Allah'a mahsustur) de. Fakat onların çoğu düşünmezler.' (29/Ankebut, 63) "Çocuk edinmeyen, hâkimiyette ortağı bulunmayan, âcizlikten ötürü bir velîye/dosta da ihtiyacı olmayan Allaha hamd ederim (el-hamdü lilâh) de ve tekbir getirerek Onun şânını yücelt (‘Allahu Ekber de) ." (17/İsrâ, 111) El-hamdü lillâh.


  --------------------

  1- Kur'an'ın Temel Kavramları, s. 160

  2- A. Ünal, Kur'an'da Temel Kavramlar, s. 446

  3- İ. Eliaçık, İslam ve Sosyal Değişim, s. 32

  4- Y. Çiçek, F. Yıldız, Hamd Rabb, s. 13


  Paylaş
  Kuranda hamd kavramı nasıldır? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Kuranı kerimde bir çok yerde hamd kelimesinden bahsedilmektedir. Aynı zamanda peygamber efendimizin Ahmed isminin anlamı ve aynı zamanda kökü de hamd anlamına gelmektedir.kuranda hamd,  kuranda hamd ayetleri,  zelalin kurandaki,  kuranda hamd ne demek,  hamd suresi kuranda kac defa gecmistir,  kuranda hamd ile başlayan.sureler,  hamd kelimesi kuranda kaç yerde geçer