İslam Dini ve İman Bölümü ve İman Forumundan Haksız tekfirin tehlikesi Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Haksız tekfirin tehlikesi

  Reklam
  Herhangi bir insan hakkında küfür hükmünü vermek gerçekten de ciddi ve tehlikeli bir hükümdür. Çünkü onun tekfir edilmesi halinde şu son derece tehlikeli etkiler terettüb etmektedir:

  1. Kestiği yenmez, onunla samimiyet kurulmaz, sır verilmez, velî/dost, yardımcı ve yönetici kabul edilmez. Nikâhlı karısının onunla beraber kalması helâl olmaz ve bu sebeple ikisinin birbirinden ayrılması gerekir. Çünkü müslüman bir kadının bir kâfire zevce olmasının sahih olma*dığı yakin olarak bilinen icma ile sâbittir.

  2. Onun çocuklarının, onun idaresinde kalmaları câiz de*ğildir. Çünkü bu durumda onlar hakkında emin olunmaz ve onun küfrünün çocuklarına tesir etmesinden korkulur. Özel*likle onun çocuklarını yumuşaklıkla ve şefkatle ziyaret etme*si, bu etkiyi artırır. Bundan dolayı onlar İslâm toplumuna mensub olan herkesin boynuna emanettirler.

  3. Şüphesiz o, sarih küfür ve apaçık riddet ile dinden çık*tıktan sonra İslâm toplumu üzerinde borç olan velâyet ve yardım hakkını kaybeder. Bu sebeple de kendi kendisi uyanıp geri dönene kadar ve tekrar hidâyete erişinceye kadar onunla ilişkilerin kesilmesi ve toplumdan ona en yakın sığınağın ka*patılması gerekir.

  4. Onun, tevbeye davet edilmesi, zihninden şüphelerinin giderilmeye çalışılması ve ona delillerin ikame edilmesinden sonra hakkında mürted hükmünün infaz edilmesi için İslâm mahkemesi önünde muhakeme edilmesi gerekir.

  5. O öldüğünde onun hakkında müslümanlar üzerinde icra edilen hükümler icra edilmez. Bu sebeple cenazesi yıkan*maz, üzerine namaz kılınmaz, müslümanların kabristanında defnedilmez ve bir murisi öldüğünde ona vâris olmadığı gibi, başkası da ona varis olamaz.

  6. Yine o küfür halinde öldüğü zaman Allah'ın (c.c.) lâ*netini, rahmetinden kovulmayı ve cehennem ateşinde ebedi olarak kalmayı hak eder.

  İşte bu hükümler, Allah'ın kullarından birisinin hakkında tekfir hükmünü veren kişinin, bu dediğini söylemeden evvel birçok kez irkilip geriye çekilmesini gerektirir.[82]

  -------------------

  [82] Yusuf el-Karadavî, Tekfir’de Aşırılık, Şura Yayınları, (Mütercim M. Salih Geçit), İstanbul, 1998 31-32

  Ahmet Kalkan  Paylaş
  Haksız tekfirin tehlikesi Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Bir insanın sözüne bakarak ya da davranışına bakarak onun dinden çıktığını söyleyerek ona kafir ya da müşrik muamelesinde bulunmak anlamına gelir ki bu davranış doğru değildir niyetleri bir tek Allahu teala bilir.