İslam Dini ve İman Bölümü ve İman Forumundan Taklidi iman tahkiki imana nasıl döner? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Taklidi iman tahkiki imana nasıl döner?

  Reklam
  Taklidi iman tahkiki imana nasıl döner?


  Taklidi imandan kurtulup, tahkiki imana ulaşmanın iki yolu vardır. Bediüzzaman Said-i Nursi hazretleri bu iki yolu şöyle izah eder:
  Birincisi: Tarikat ve tasavvuf yoludur ki; nefsi terbiye ve ruhu terakki ettirerek, keşif ve şuhud ile hakikate yetişmektir. Bu makama halk arasında; kalp gözü açılmış, tabiri kullanılır.
  Bu makama ulaşanlar, iman hakikatlerini göz ile görür gibi müşahede ederler. Bu yol çok nurlu ve çok feyizlidir. Fakat azami itina ve çok gayret isteyen bir yoldur. Bu yola çokları talip olur, ancak keşif ve şuhud denilen bu makama çok azı yani ehass-ı havas denilen seçilmiş insanlar ulaşır. Bunların imanı şuhûdîdir. Bizler, bu yol ile tahkike ulaşmaya çalışan kardeşlerimize Allah’tan muvaffakiyet diliyoruz.
  İkinci yol ise; Kuranî bir tarzda, akıl ve kalbin birleşmesiyle, hakka-l yakin derecesinde bir ilme-l yakinin kuvvetiyle iman hakikatlerini tasdik etmektir. Yani, iman hakikatlerini, adeta göz ile görmek kuvvetinde sağlam deliller ile bilmektir. Bu yol Kur'an'ın yoludur. Sahabe ve asfiyanın caddesidir. Buna; Velayet-i Kübra denilir. İşte bu ikinci yol, Risale-i Nurun temeli, mayası, ruhu ve hakikatidir.
  Evet, kim imanını; göz ile görür derecesinde sağlam delillerin üzerine bina etmek ve bu sayede tahkiki imana ulaşmak isterse, Risale-i Nur külliyatını ciddi mütalaa ederek bu makama ulaşabilir. Bizler, Risale-i Nur külliyatını sizlere ısrarla tavsiye ediyor ve bu eser ile tahkiki imana ulaşmanızda Allah’tan muvaffakiyetler diliyoruz.


  Paylaş
  Taklidi iman tahkiki imana nasıl döner? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  İnsanların ibadet ve imanları konusunda sürekli daim olması için belli bir yere bağlanmaları gerekir. Peygamber efendimiz cemaatten ayrılan sürüden kopan kuzuya benzer buyurarak kurda kapılmamak için cemaate ya da bir tarikata bağlı kalmak gerekir.taklidi imandan tahkiki imana nasıl geçilir,  taklidi iman tahkiki iman,  dinden çıkan nasıl geri döner ,  dinden çıkan geri nasıl döner,  Tahkiki imana nasıl geçilir