İslam Dini ve İman Bölümü ve İman Forumundan İman hakikatlerinin delillerini bilmenin fıkhi hükmü nedir? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  İman hakikatlerinin delillerini bilmenin fıkhi hükmü nedir?

  Reklam
  İman hakikatlerinin delillerini bilmenin fıkhi hükmü nedir?


  İmam-ı Azam, Ahmed İ. Hanbel, İmam-ı Şafi, Süfyan-ı Sevri ve diğer bütün âlimlere göre; kişinin imanı, delili olmasa da sahihtir. Ancak, delil aramayı terk ettiği için günahkârdır ve asidir. Bu âlimlere göre; iman hakikatlerinin delillerini bilmek vaciptir. Terki ise haramdır.
  İ. Eşari ise biraz daha ileriye gider ve der ki; “imanın sıhhatinin şartı; imanın temel meselelerinden her bir meseleyi akli deliller ile bilmektir.” Buna göre; imanın delillerini bilmeyen kimse İ. Eşari’nin katında, mutlak olarak mümin değildir. Bu kişi, her ne kadar mutlak olarak mümin olmasa da, küfre zıt olan şeyin kendisinde bulunmasından dolayı kafir de değildir. Bu kişi araştırma ve delil talep etmeyi terk ettiği için asidir. İ.Eşari şöyle devam eder: “Bu kimse diğer asiler gibidir. -Yani içki içen, kumar oynayan ve diğer haramları işleyen asiler gibidir- Onun durumu Allaha kalmıştır. Allah isterse onu affedip cennetine koyar, dilerse günahı kadar ona azap çektirir ve daha sonra cennetine sokar.”
  Demek, üç mezhep imamı olan İ. Azam, İ. Şafi ve Ahmed İ. Hanbel’e göre; delil talep etmek ve imanî meseleleri delilleriyle bilmek vaciptir. Bilmeyen mümindir ama delil aramayı terk ettiği için asi ve günahkârdır. Cumhurun görüşü de budur. İ. Eşari ise; delili, imanın sıhhat şartı kabul etmiş ve iman hakikatlerini delilleriyle bilmeyenin mutlak mümin olmadığını söylemiştir.
  O halde bir müslümanın ilk işi; öğrenilmesi vacip olan iman hakikatlerinin delillerini öğrenmek ve delilleri öğrenmeyi terk etmekten dolayı kazanılan “asi” ve “günahkâr” sıfatından kurtulmaktır. Bu, namaz kılmak, oruç tutmak ve kurban kesmek gibi kişiye gerekli olan bir ibadettir. Farz-ı kifaye değil, kendisine farz-ı ayn olan bir ilimdir.
  Netice olarak diyebiliriz ki: Madem âlimlerin ittifakıyla, iman hakikatlerini delilleriyle bilmek vaciptir. Ve madem delil talep etmenin terki de haramdır. O halde, “delile gerek yok, şüphemiz yok ki, delile ihtiyacımız olsun ” sözü, ne kadar batıl ve ne kadar İslamın ruhuna muhaliftir, aklı olan herkes anlar. Delillerle uğraşmayı malayani sayanların kulakları çınlaya!


  Paylaş
  İman hakikatlerinin delillerini bilmenin fıkhi hükmü nedir? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  İmanı tam hissedip yaşayabilmek için imanın delillerini en iyi şekilde bilmekten geçer. İmanının delillerini bilmeyen imanı tam yaşıyor değildir.imanın delilleri