İslam Dini ve İman Bölümü ve İman Forumundan İman-İmam-ı Azam Ebu Hanife - "Fıkh'ul-Ekber Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  İman-İmam-ı Azam Ebu Hanife - "Fıkh'ul-Ekber

  Reklam
  Eğer imanın yeri sorulursa onun kaynağının ve yerinin kalb olduğu, fer'inin de cesette bulunduğu söylenir Eğer o parmağında mıdır denirse "Evet" de Eğer parmak kesilirse iman nereye gider denirse "kalbe" de

  Eğer Allah kullarından bir şey taleb eder mi? derse: "Hayır ancak onlar Allahtan birşeyler dilerler, de Allahın kul üzerindeki hakları nelerdir? derse: Ona kulluk etmeleri ve ona hiç bir şeyleri ortak koşmamalarıdır Bunu yaptıkları zaman onların Allahtan bekledikleri, Allahın onları affetmesi ve sevablandırmasıdır Zira Allah Kuranda: "Ağaç altında sana beyat ettiklerinde Allah müminlerden razı oldu"(Fetih/18) ayeti gereğince Allah müminlerden razı olur Allah İblise gazab eder "Dilediğinizi yapın" (Fussilet/40) Ayeti Allahın tehdidini ifade eder "Semuda gelince biz onlara doğru yolu göstermiştik, akat onlar körlüğü hidayete tercih ettiler" Yani onlara hidayeti göstermiş ve açıklamıştık demektir "Dileyen Küfretsin, dileyen iman etsin" (Kehf/29) ayeti tehdidi ifade eder "Ben cinleri ve insanları bana kulluk etsinler diye yarattım" (Zariyat/56) buyrulmaktadır Fakat bu fiillerin hepsi hayırlı, şerli, tatlısı, acısı, zararlısı ve faydalısı, hepsi Allahın takdiri iledir Allah şöyle buyurur: "Eğer Rabbin dileseydi,insanların hepsi de iman ederlerdi Sen niçin insanları mümin olmak için zorlamak istiyorsun"(Yunus/99)

  "Biz onlara melekler indirseydik, ölüler onlarla konuşsaydı, her şeyi bir araya getirip onların önünde toplasaydık, Allah dilemedikçe yine iman edemezlerdi" (Enam/111)

  "Hiç kimse Allahın izni olmadan iman edemez"(Yunus/100)

  "Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz" (İnsan/30) Yani Allah takdiri ile dilemedikçe sizler dileyemezsiniz HzŞuayb şöyle demişti:" Allah bizi sizin dininizden kurtardıktan sonra yine o dine girersek, Allaha iftira etmiş oluruz Onun için Allahın dilemesi dışında bizim sizin dininize dönmemize imkan yoktur Onun ilmi herşeyi kuşatmıştır Biz Allaha tevekkül ettik Ey Rabbimiz! kavmimizle bizim aramızdaki davada doğrulukla hükmet Sen her şeyin doğrusunu gösteren ve haber verenlerin en hayırlısısın" (Tekvir/29) HzNuh şöyle dedi: "Allah sizin helak edilmenizi dilerse, benim size öğüt vermem ve hayrınızı istemem bana hiçbir fayda vermez O Rabbinizdir, dönüş Onadır" (Hud/34)

  Keza Allah şöyle der: "O andolsun Ona (Yusufa) niyet kurmuştu Eğer rabbinin burhanını görmese idi Oda onu kasdetmiş gitmişti Biz böylece ondan kötülük ve hayasızlığı giderdik Çünkü O bizim ihlasa erdirilmiş kullarımızdan idi"(Yusuf/24)

  Keza Allah şöyle buyurur: "Biz Süleymanı denedik,Onun tahtı üstüne bir ceset attık O da hemen Allaha dönüp sığındı"(Sad:34)


  İmam-ı Azam Ebu Hanife - "Fıkh'ul-Ekber" den  Paylaş
  İman-İmam-ı Azam Ebu Hanife - "Fıkh'ul-Ekber Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  İslam dininde öne çıkmış ve günümüzde dahi ilimleri ile hareket eden bir çok alim bulunmaktadır. İmam-ı azam ve ebu hanife de bu alimlerdendir.imanı azam