İslam Dini ve İman Bölümü ve İman Forumundan imanın insana kazandırdıkları Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  imanın insana kazandırdıkları

  Reklam
  İnsan, nur-u iman ile âlâ-yı illiyyîne çıkar, Cennete lâyık bir kıymet alır Ve zulmet-i küfür ile esfel-i sâfilîne düşer, Cehenneme ehil olacak bir vaziyete girer Çünkü, iman, insanı Sâni-i Zülcelâline nisbet ediyor İman bir intisaptır Öyleyse, insan, iman ile insanda tezahür eden san'at-ı İlâhiye ve nukuş-u esmâ-i Rabbâniye itibarıyla bir kıymet alır Küfür o nisbeti kat eder O kat'dan, san'at-ı Rabbâniye gizlenir Kıymeti dahi yalnız madde itibarıyla olur Madde ise, hem fâniye, hem zâile, hem muvakkat bir hayat-ı hayvanî olduğundan, kıymeti hiç hükmündedir
  Bu sırrı bir temsille beyan edeceğiz Meselâ, insanların san'atları içinde, nasıl ki maddenin kıymetiyle san'atın kıymeti ayrı ayrıdır Bazan müsavi, bazan madde daha kıymettar; bazan oluyor ki, beş kuruşluk demir gibi bir maddede beş liralık bir san'at bulunuyor Belki, bazan, antika olan bir san'at bir milyon kıymeti aldığı halde, maddesi beş kuruşa da değmiyor İşte, öyle antika bir san'at, antikacıların çarşısına gidilse, harika-pîşe ve pek eski, hünerver san'atkârına nisbet ederek, o san'atkârı yad etmekle ve o san'atla teşhir edilse, bir milyon fiyatla satılır Eğer kaba demirciler çarşısına gidilse, beş kuruşluk bir demir pahasına alınabilir
  İşte, insan, Cenâb-ı Hakkın böyle antika bir san'atıdır Ve en nazik ve nazenin bir mucize-i kudretidir ki, insanı bütün esmâsının cilvesine mazhar ve nakışlarına medar ve kâinata bir misal-i musaggar suretinde yaratmıştır
  Eğer nur-u iman, içine girse, üstündeki bütün mânidar nakışlar, o ışıkla okunur O mü'min, şuurla okur ve o intisapla okutur Yani, "Sâni-i Zülcelâlin masnuuyum, mahlûkuyum, rahmet ve keremine mazharım" gibi mânâlarla, insandaki san'at-ı Rabbâniye tezahür eder Demek, Sâniine intisaptan ibaret olan iman, insandaki bütün âsâr-ı san'atı izhar eder İnsanın kıymeti, o san'at-ı Rabbâniyeye göre olur; ve âyine-i Samedâniye itibarıyladır O halde, şu ehemmiyetsiz olan insan, şu itibarla bütün mahlûkat üstünde bir muhatab-ı İlâhî ve Cennete lâyık bir misafir-i Rabbânî olur
  Eğer kat-ı intisaptan ibaret olan küfür, insanın içine girse, o vakit bütün o mânidar nukuş-u esmâ-i İlâhiye karanlığa düşer, okunmaz Zira, Sâni unutulsa, Sânie müteveccih mânevî cihetler de anlaşılmaz, adeta başaşağı düşer O mânidar âli san'atların ve mânevî âli nakışların çoğu gizlenir Bâki kalan ve gözle görülen bir kısmı ise, süflî esbaba ve tabiata ve tesadüfe verilip, nihayet sukut eder Herbiri birer parlak elmas iken, birer sönük şişe olurlar Ehemmiyeti yalnız madde-i hayvaniyeye bakar Maddenin gayesi ve meyvesi ise, dediğimiz gibi, kısacık bir ömürde, hayvânâtın en âcizi ve en muhtacı ve en kederlisi olduğu bir halde, yalnız cüz'î bir hayat geçirmektir Sonra tefessüh eder, gider İşte, küfür böyle mahiyet-i insaniyeyi yıkar, elmastan kömüre kalb eder  Paylaş
  imanın insana kazandırdıkları Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Sadece bir insanın Müslüman olması bile ona binlerce artı kazandırmaktadır. İmanı güçlü olan ve gereğini yapan kişiler ise dünya ve ahiretini de en güzel şekilde yaşamış olurlar.namazın insana kazandırdıkları 10 madde