İslam Dini ve İman Bölümü ve İman Forumundan İmanin Gitmesine Sebep Olan Şeyler Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  İmanin Gitmesine Sebep Olan Şeyler

  Reklam
  1- Bid’at sâhibi olmak Ya’nî i’tikâdı bozuk olmak Ehl-i sünnet âlimlerinin bildirdiği i’tikâddan çok az da olsa ayrılan sapık veyâ kâfir olur
  2- Zayıf , şübheli olan îmân
  3- Büyük günâh işlemeğe devâm etmek
  4- Ni’met-i islâma şükrünü kesmek
  5- Âhırete îmânsız gitmekden korkmamak
  6- Haksız yere zulm etmek
  7- Sünnet üzere okunan ezân-ı Muhammedîyi dinlememek
  8- Anaya-babaya âsî olmak
  9- Doğru olsa bile çok yemîn etmek
  10- Namazda ta’dîl-i erkânı terk etmekŞartlarına uygun kılmamak
  11- Namazı önemsiz sanıp öğrenmeğe ve çoluk-çocuğa öğretmeğe önem vermemek, namaz kılanlara ma’nî olmak
  12- Alkollü içki içmek
  13- Mü’minlere eziyyet etmek
  14- Yalan yere Evliyâlık ve din bilgisi satmak
  15- Günâhını unutmak, küçük görmek
  16- Kibirli olmak, ya’nî kendini beğenmek
  17- Ucb, ya’nî ilim ve amelim çokdur demek
  18- Münâfıklık, iki yüzlülük
  19- Hased etmek, din kardeşini çekememek
  20- Üstâdının,din büyüklerinin islâmiyyete aykırı olmıyan sözünü yapmamak
  21- Bir kimseyi, tecribe etmeden iyi demek
  22- Yalanda ısrar etmek
  23- Alimlerden kaçmak, uzak kalmak
  24- Erkekler ipek giymek
  25- Gıybetde ısrar etmek
  26- Kâfir olsa da komşusuna eziyyet etmek
  27- Dünyâ işi için, çok gazâba gelmek, sinirlenmek
  28- Fâiz alıp-vermek
  29- Sihrbazlık, büyü yapmak
  30- Müslüman ve sâlih olan mahrem akrâbayı ziyâreti terk etmek
  31- Allahü teâlânın sevdiği kimseyi sevmemek; islâmiyyeti bozmak istiyenleri sevmek
  32- Mü’min kardeşine kin tutmak
  33- Zinâya devâm etmek
  34- Livâtada bulunup, tevbe etmemek
  35- Ezânı, fıkh kitâblarının bildirdiği vaktlerde ve sünnete uygun okumamak ve sünnete uygun okunan ezânı işitince saygı ile dinlememek
  36- Haramı işliyeni görüp de, gücü yetdiği hâlde, tatlı dil ile mani olmamak
  37- Karısının, kızının ve nasîhat vermek hakkına sâhib olduğu kadınların haram işlemelerine ve kötülerle görüşmesine râzı olmak  Paylaş
  İmanin Gitmesine Sebep Olan Şeyler Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Peygamber efendimiz şüpheli olanlardan uzak durulması gerektiğini ifade etmiştir. bu şüpheli olanlar umursamayarak yapılırsa iman çizgisinden de yavaş yavaş uzaklaşmış olur.