İslam Dini ve İman Bölümü ve İman Forumundan Evliya Mertebeleri Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Evliya Mertebeleri

  Reklam
  Evliya Mertebeleri


  Kemalat-ı velayet yani evliya mertebelerindeki yolculuk çeşit çeşittir. Bazıları evliya derecelerinden sadece birinciye ulaşma kabiliyetindedirler. Bazıları iki, bazıları üç, bazıları da dört mertebeye ulaşabilirler. Beş mertebeye ulaşabilenler ise oldukça azdır. Bu beş velilik mertebesinden birincisine ulaşabilmek Allah’ın “fiil tecellisine” bağlıdır (yani bütün fiilleri yapanın gerçekte Allah Teala olduğunu idrak etme, “Kuvvet yalnız Allah’ındır” [el-Kehf, 18/39] ayetinin tefekkürüne varma hali).

  İkinci mertebeye ulaşabilmek de Allah’ın “sıfat tecellisine” bağlıdır (bütün sıfatların gerçekte Allah’a ait olduğunu idrak etme, kulların sıfatlarını Allah’ın sıfatlarının gölgesi olarak görme hali. “…Bir kulumu sevdiğim zaman onun işiten kulağı, gören gözü, tutan eli, yürüyen ayağı olurum… [Buhari, Rikak, 38] hadis-i şerifini idrak etmek).

  Son üç mertebe ise, dereceleri farklı olmakla birlikte Allah’ın zati tecellilerine bağlıdır. Bu dervişin dostlarından çoğu bu mertebelerden üçüncüsünde bulunmaktadır. Az bir kısmı dördüncü mertebe ile münasebet kurmuş, azın azı da velilik derecelerinin sonu olan beşinci mertebeye ulaşmıştır.

  Bu dervişe göre muteber olan kemal bu derecelerin ötesindedir. Cezbe ve süluk kemalatının üstünde olan bu kemal, ashab-ı kiramın zamanından sonra ortaya çıkmamıştır. Bu kemal ve yüksek derece yarın inşallah Hazret-i Mehdi’de zuhur edecektir.
  Salat ve selam mahlukatın en hayırlısına.


  İmam-ı Rabbani (ks), Rabbani İlhamlar, Timaş


  Paylaş
  Evliya Mertebeleri Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Günümüzde bahsi geçen tarihe adını kazımış evliyalar alimler bulunmaktadır. Bunlar Hayatlarını Allahu tealanın istediği gibi geçirdiklerinden istedikleri mertebelere ulaşmışlardır. 3. 3
  Kayıtsız Üye
  Vahdeti vucut Saçmalıği....dediğiniz o alimler hani Allah'in zati için "ete kemiğe büründum mahmut diye göründum" diyen kafirlerden mi bahsediyorsun sorarim sizw Allah'in zati icin bunlari yakistirir bir pislik müşrik Allah'in laneti kafirlerin üzerine olsun...islamiyette tarikat ve tasavvuf yoktur...Kur'an ve sünnet insana yeterlidir...