İslam Dini ve İman Bölümü ve İman Forumundan İmân hem nurdur, hem kuvvettir. Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  İmân hem nurdur, hem kuvvettir.

  Reklam
  "İmân hem nurdur, hem kuvvettir. Evet, hakiki imânı elde eden adam, kâinata meydan okuyabilir ve imânın kuvvetine göre, hâdisâtın tazyikâtından kurtulabilir..."
  İnsan iman sayesinde, eşya ve hadiselere bakışı farklılaşır. Eşya ve hadiselerin kendi kendine meydana gelmediğini, bir tesadüf eseri olmadığını, ancak ve ancak nihayetsiz ilmi, iradesi ve kudreti olan bir Zat'ın emri altında hareket ettiğini anlar.


  İşte bu bakış, kâinatta ne olursa olsun; sel olsun, deprem olsun, yıldızlar uçuşsun, kıyametler kopsun, bunların hiçbiri kamil mümini korkutmaz. Âdeta, hepsine meydan okur gibi korkmaz. Bu konumuzu daha iyi izah eden ve Üçüncü Söz'de geçen aşağıdaki ifadelere kulak verelim:

  "Evet, tam münevverü'l-kalb bir âbidi, küre-i arz bomba olup patlasa, ihtimâldir ki, onu korkutmaz. Belki hârika bir kudret-i Samedâniyeyi, lezzetli bir hayret ile seyredecek.

  Fakat, meşhur bir münevverü'l-akıl denilen kalbsiz bir fâsık feylesof ise, gökte bir kuyruklu yıldızı görse, yerde titrer.

  "Acaba bu serseri yıldız arzımıza çarpmasın mı?" der, evhâma düşer. (Bir vakit böyle bir yıldızdan Amerika titredi. Çokları gece vakti hânelerini terk ettiler.)" Risale-i Nur


  Paylaş
  İmân hem nurdur, hem kuvvettir. Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Allahu tealanın emirlerini yerine getiren bir kimsen bu nurdan dolayı huzurlu ve Allahu tealanın gözetiminde hem dünyada hem de ahirette en güzel şekilde yaşaması sağlanır.iman hem nurdur hem kuvvettir,  iman nurdur