İslam Dini ve İman Bölümü ve İman Forumundan Küfre rıza nasıl olur? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Küfre rıza nasıl olur?

  Reklam
  küfre rıza küfürdür, sözüne göre başkasının küfrüne rıza da küfür müdür

  İstesek de istemesek de dünyada her zaman kâfirler Müminlerden daha çok olacaktır. Bu husus aynı zaman da Kuran’ın gaybî olarak haber verdiği ve bütün asırlar onu tasdik ettiği bir gerçektir. Onun için, onların var olmasını istemek, bir kere lüzumsuzdur.
  “Küfre rıza küfürdür” kuralını şöyle anlamak gerekir:
  Kimden çıkarsa çıksın, nerede olursa olsun, Allah’a karşı en büyük bir isyan olan küfre razı olmak, kişinin imanıyla çelişen bir durumdur. Çünkü, küfre rıza göstermek, olmasını istemek, Allah’a karşı yapılan isyanların devam etmesine taraftar olmak anlamına gelir.
  İşin riskli tarafı, insanların mümin veya kâfir olmasından ziyade, Allah’a karşı isyanların olup olmamasını istemekle alakalıdır. İşin hedefinde, merkezinde Allah vardır. “Allah kullarının küfre girmesine razı olmaz”(Zümer Suresi, 39/7) mealindeki ayetten de bu hakikati anlayabiliriz. İman ettiğimiz Allah’ın razı olmadığı bir şeye bizim razı olmamız, doğrudan imanımızı sorgulayan bir husustur. Buna göre, Küfre rıza küfür olduğu gibi, suça rıza da suçtur, günaha rıza da günahtır. Çünkü bütün günahlar/suçlar, Allah’a karşı bir isyandır, ona razı olmamak imanın bir gereğidir.
  Bu sebeple, bir kimsenin imana gelmesini istemek, iman ettiği Allah’a, onun kitabına , onun peygamberine saygılı olmasını, onları sevmesini, onların emirlerini yerine getirmesini istemekle eşdeğerdir. Aksine bir kimsenin imana gelmesini istememek de, Allah’a, peygamberine ve Kur’an’a karşı saygısızlık etmeye devam etmesini istemekle aynı anlama gelir. Bu yüzden “Müslüman olmak istiyorum” diyen bir kimseye karşı “sen bilirsin” demek şöyle dursun, iliklerine kadar bütün hücreleriyle, derhal ona yardımcı olmak, işi geciktirmemek gerekir. Yoksa lakayt kalma, aldırış etmemek en hafif bir ifadeyle “bizdeki imanın değerini düşüren” bir tutum ve davranış olur.
  Allah’a iman eden, elbette onu sever. Fakat bu sevgi, mecazî aşklarda olduğu gibi, sevgilisini kendi tekeline alıp başkalarını ondan uzak tutmaya gayret eden bir sevgi değildir. Bilakis, bu sevgi, kıskanç olmayan, dışlayıcı olmayan, deyim yerindeyse; “Yüce Yaratanımın sevenleri çok olsun” diye çırpınıp duran bir sevgidir. Rabbimiz bütün insanları sevgisinde birleştirsin.


  Selam ve dua ile...
  Sorularla İslamiyet


  Paylaş
  Küfre rıza nasıl olur? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  sennum kardeşim aldıgın konular dinimiz islamdan oradan konu alınmıyor kaynagi belli olan sitelerden al 3. 3
  Hadisler belli Ayetler belli. Bahsi geçen konulara ayit hadisler ve ayetler yoksa kaynaksız demektir. Lakin

  Bu konularda ayetlerde bellidir hadislerde. 4. 4
  Halish olmAYAN HADİSLERDEN BAHSEDİYORUZ HER HADİS YAZAN GERCEK OLMAZ 5. 5
  İçirik Değişmiştir.Dinimiz İslam sitesinden Konu Paylaşmıyoruz...

  http://www.muminem.org/duyurularimiz...e-mutlaka.html
küfre rıza nasıl olur