İslam Dini ve İman Bölümü ve İman Forumundan Âmentü Nedir, Âmentü'de Yer Alan İman Esasları Nelerdir? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Âmentü Nedir, Âmentü'de Yer Alan İman Esasları Nelerdir?

  Reklam
  Âmentü Nedir, Âmentü'de Yer Alan İman Esasları Nelerdir?

  Âmentü, her Müslümanın inanması, kabûl edip tasdik etmesi farz olan îman esaslarından ibarettir.
  Âmentü'de yer alan îman esasları 6'dır ve şunlardır:
  1. Allah'a inanmak,
  2. Meleklerine inanmak,
  3. Kitablarına inanmak,
  4. Peygamberlerine inanmak,
  5. Âhiret gününe, öldükten sonra dirilmeye inanmak,
  6. Kadere, hayır ve şerrin Allah'dan olduğuna inanmak.
  Âmentü'nün ifadesi şöyledir:
  Âmentü billâhi ve melâiketihî ve kütübihî ve rusülihî vel-yevmil-âhiri ve bil-kaderi hayrihî ve şerrihî minallahi teâlâ vel-ba'sü ba'del-mevt hakkun eşhedü en lâ ilâhe illâllah ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve resûlüh.
  Mânâsı ise şöyledir:
  Âmentü billâhi: Ben Allah'ın varlığına, (bir)liğine, eşi ve benzeri olmadığına, bütün yüceliklere sahip ve her türlü noksanlardan münezzeh olduğuna inandım.
  Ve melâiketihî: Allah'ın meleklerine de inandım.
  Ve kütübihî: Allah'ın Kitablarına da inandım.
  Ve rusülihî: Allah'ın Peygamberlerine de inandım.
  Ve'l-yevmil-âhiri: Âhiret gününe de inandım.
  Ve bi'l-kaderi hayrihî ve şerrihî minallahi teâlâ: Kadere de, bize iyilik ve kötülük, hayır ve şer olarak görünen her şey'in Allah'ın ilmi, kanunu ve yaratmasıyla olduğuna da inandım.
  Ve'l-ba'sü ba'de'l-mevti: Öldükten sonra dirilmeye (ve dirileceğime) de bütün kalbimle inandım. Hepsi hak ve gerçektir.
  Eşhedü en lâ ilâhe illâllah ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve resûlühû: Ben şehâdet ederim ki, Allah'dan başka hiçbir ilâh ve hakikî ma'bud yoktur ve yine şehadet ederim ki,
  Hz. Muhammed, Allah'ın kulu ve peygamberidir.
  Bu son cümleye Kelime-i Şehadet, yani, şehadet cümlesi denir.  Mehmet Dikmen


  Paylaş
  Âmentü Nedir, Âmentü'de Yer Alan İman Esasları Nelerdir? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Amentü kelimesi insanın ya da insanların Allahu tealanın buyruklarına inanması ve bunları tasdik etmesi anlamına gelmektedir. Kısaca iman etmek demektir. İmanın şartları kast edilmektedir.