İslam Dini ve İman Bölümü ve İman Forumundan İmanın Şartları Nelerdir Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  İmanın Şartları Nelerdir

  Reklam
  Mü'min olmanın temel şartı imandır
  İslam'daki iman daha önce açıkladığımız şehadet kelimesiyle özetlenmektedir Ancak bu sözle özetlenen imanın bazı temel ilkeleri bulunmaktadır Bu temel ilkeleri ise "imanın şartları" diye bilinen altı temel ilkedir Bu altı temel ilke ise şunlardır:
  1) Allah'a iman
  2) Meleklere iman
  3) Kitaplara iman
  4) Peygamberlere iman
  5) Ahiret gününe iman
  6) Kadere iman

  Bu altı temel ilke ise eskiden medreselerde ve Kur'an kurslarında eğitimin başlangıç döneminde ezberletilen ve "Amentu" diye bilinen Arapça metnin içinde sıralanmaktadır O metni burada da zikredelim:
  "Amentu billahi ve melaiketihi ve kutubihi ve rusulihi ve'l-yevmi'l-ahiri ve bi'l-kaderi hayrihi ve şerrihi mine'llahi teala ve'l-ba'su ba'de'l-mevt hakkun Eşhedu en la ilahe illa'llah ve eşhedu enne muhammeden abduhu ve resuluh"
  Bu metnin anlamı şöyledir:
  "Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe ve kadere iman ettim İster iyi ister kötü olsun kaderde olanın hepsi Yüce Allah'tandır Ölümden sonra diriliş gerçektir Şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur ve yine şahitlik ederim ki Muhammed O'nun kulu ve peygamberidir"
  Bu sözler gerçekten imanın şartlarını aklımızda tutmamız için oldukça güzel bir ahenk içinde söylenmiş sözlerdir Bu sözleri ezberimizde tutarsak, imanın şartlarını aklımızda tutmamız, yeri geldiğinde hatırlamamız da kolay olur Bu yüzden hepinize bu sözleri mutlaka ezberlemenizi tavsiye ediyorum
  Mü'min olmak için işte bu altı temel ilkeye inanmamız gerekir Zaten bu altı temel ilkeye "imanın şartları" denmesinin sebebi de budur Bir kimse bu temel ilkelerden herhangi birini inkar ederse İslam'a göre mü'min bir kişi sayılamaz Dolayısıyla diğer beş ilkeye inanması onu mü'min yapmaya yetmez
  "Amentu" diye bilinen metinde imanın altı temel ilkesi başlıklar halinde veriliyor Fakat bu başlıkların bir de ayrıntıları var Örneğin: "Allah'a inanıyoruz" ama, bizler Müslümanlar olarak nasıl bir Allah'a inanıyoruz? Bunu bilmemiz gerekir Bunu bilmemiz için de Allah'ı sıfatlarıyla tanımaya ihtiyacımız var Yine meleklere inanıyoruz, ama melekler nasıl varlıklardır? Bunları bilmemiz gerekir Allah'ın kitapları derken kastedilen kitaplar nelerdir Peygamberler kimlerdir ve ne gibi özellikleri vardır Ahiret günü ile kastedilen nedir? Kaderi nasıl algılamamız gerekir Bütün bu konuları inşallah önümüzdeki haftalarda ele almaya çalışacağız En başta inandığımız Allah'ı tanımaya, O'nun sıfatlarını bilmeye ihtiyacımız olduğundan, inşallah önümüzdeki hafta Allah'ın sıfatlarından söz edeceğiz


  Paylaş
  İmanın Şartları Nelerdir Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  ALLAH razı olsun saolasın

  RABBİM gerçek mana da İMAN etmeyi İMAN esaslarını anlayabilmeyi idrak edebilmeyi yaşayıp yaşatmayı nasib eylesin inşaALLAH

  RABBİM halis samimi ihlaslı bi İMAN ' la amel etmeyi nasib etsin inşaALLAH

  dualarınızla
imanın şartları arapçası,  imanın şartları sözleri