Soru ve Cevaplarla İslam ve İman Soruları Forumundan Allah'ın Adil İsminin Anlamı Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Allah'ın Adil İsminin Anlamı

  Reklam
  Allahın 99 isimlerinden biri "El-Adl" ismidir. Allah adalet sahibidir, hiç kimseye zulmetmez ve adaletle davranır.
  Allah’ın isimlerinden (esmâ-i hüsnâ) biri.

  Adl, Allah’ın isimlerinden biri olarak kullanıldığında mübalağa ifade eden bir sıfat olup “çok âdil, asla zulmetmeyen, hakkaniyetle hükmeden, haktan başkasını söylemeyen ve yapmayan” anlamına gelir. İslâm filozofları adl sıfatını, “Allah’ın her varlığa lâyık olduğu imkân ve kabiliyetleri bahşetmesi” anlamına gelen inâyet ve cömertlik (cûd) kavramlarıyla açıklamışlardır. İbn Teymiyye de muhtemelen bu görüşten yararlanarak adle “Allah’ın, yaratıklarına nimet vermesi ve ihsanda bulunması” mânasını verir (bk. MecmûǾu fetâvâ, VIII, 31).


  Paylaş
  Allah'ın Adil İsminin Anlamı Mumine Forum

Allahın adil isminin anlamı,  allahın adil isminin anlamı nedir,  allahin adil isminin anlamı,  allahim adil isminin hikmetleri,  allahin adil