Soru ve Cevaplarla İslam ve İman Soruları Forumundan Mukaddes değerlere küfredip mürted olanın nikahı bozulur mu? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Mukaddes değerlere küfredip mürted olanın nikahı bozulur mu?

  Reklam
  Bir Müslüman öfkesine mağlûp olup dine, imana, Kitab,a, Kâbe,ye ve diğer mukaddes değerlere küfretmiş olsa durumu ne olur? Nikâhı kalır mı Yoksa gider mi?
  Dine, imana, Kitab?a, Kâbe?ye, Peygamberlere, dince mukaddes olan diğer bütün şeylere (gazapla da olsa) küferedenin nikâhı bozulur, Allah korusun, mürted durumuna düşer. Mürtedin ise Müslüman bir hanımı nikâhı altında tutması câiz olmaz. Kendisi boşamak için hiçbir şey söylemese de bu küfür sözlerini sarfetmekle boşamış olur.

  Şu kadar var ki bu boşama, nikâhın feshi hükmünde olduğundan, küfür sözlerine pişmanlık duyar, tevbe istiğfar ederse mürtedlikten çıkıp Müslümanlığa tekrar rücû etmiş olur. Fesholmuş nikâhını da yenilemek imkânı böylece doğmuş olur. Nikâhı yenilemek ise iki şahit huzurunda, tarafların birbirlerini karı-koca olarak kabul ettiklerini söylemekle mümkün olacağı gibi, kadının vekili olması halinde, camide imamın huzurunda hanım tarafından vekâleten verdiği, koca tarafından da asaleten aldığı ifade edilmekle de mes?ele yine tamamen olur, nikâh bağı bağlanmış bulunur.

  Ancak şayân-ı dikkat olan husus odur ki, böyle nikâhı bozup, Müslümanı mürted haline sokacak küfür kelimelerinden şiddetle uzak kalmalı, dili böylesine korkunç neticeli sözlere yaklaştırmamaya çok itina göstermelidir.

  Camilerin çoğunda namazdan sonra imamların cemaata tecdid-i iman ve tecdid-i nikâh yaptırmalarının bir hikmeti de, böyle tehlikesi muhtemel sözlerin neticesini kaldırmak olsa gerektir.

  Ahmet Şahin


  Paylaş
  Mukaddes değerlere küfredip mürted olanın nikahı bozulur mu? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Allah'a dine peygamber efendimize veya kuranı kerime küfreden kişi mürtet sayıldığı için imanı da bozulmaktadır. İster öfke ile ister bilerek küfre girmiş sayılır.kafir olanın nikahı düşermi,  murted ve nikah,  murtedin.nikah durumu,  mürted olanın nikahı