Soru ve Cevaplarla İslam ve İman Soruları Forumundan Alem-i misal nedir,ruhlar alemi ile cismani alem arasında mıdır? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Alem-i misal nedir,ruhlar alemi ile cismani alem arasında mıdır?

  Reklam
  Alem-i Misal; maddi alemle ruhlar alemi arasında bir köprü alemidir. Bu alem hem maddi alemden, hem de ruhlar aleminden vasıflar almıştır. Maddi aleme göre misal alemi daha latif ve hafif bir alemdir. Misal alemi, hayale yakın bir alemdir.

  İnsan şu kainatın küçük bir misalidir ve her alemden bir numune insanın mahiyet ve fıtratında derc edilmiştir. Nasıl göz, görüntü alemine açılan bir kapı ise, insandaki hayal kuvveti de alem-i misale açılan bir penceredir. Bu pencere ile o alemi seyreder. Maddi alemdeki eşyaların hayal kuvvesinde bir yansıması, bir tezahürü vardır. Bu yansıma ve tezahürün aslı maddi alemden, hayaldeki abartılı ve geniş hali ise, misal aleminden geliyor.

  İnsanın uykuda gördüğü rüyalar, misal alemi ile maddi alem arasında bir alış veriştir. Yani maddi alemdeki eşyaların misal alemindeki tezahürüdür. Maddi alem, misal aleminden daha ağır ve hakikate yakın olmasından, maddi alemden küçük bir şey, misal aleminde büyük olarak yansıyor.

  Misal alemi kaderin yazılı olduğu alem değildir. Kader yazılarının yazılı olduğu alem lehv-i mahfuzdur.Levh-i mahfuz Allah’ın ilminin bir unvanı ve her şeyin en ayrıntısına kadar yazılı olduğu çok ulvi bir alemdir. Misal alemi ise maddi alemle ruhlar alemi arasında her iki alemden de vasıf alan bir ara alemdir.

  Uyku halinde insanın maddi alemle ilişkisi ve münasebeti kesildiği için, sair latife ve duygular gaybi alemler ile irtibata geçiyor. Ve oralarda geziniyor. Kalbin ve duyguların terakki ve keskinliğine göre bazen levh-i mahfuzun cilveleri, bazen de kader mektuplarının numuneleri ile karşılaşıyor. İşte rüyanın hakikati bundan ibarettir.

  Rüyada görülen bu cilveler ve numuneler misal aleminin abartılı şekil ve şemallerine bürünüyor. İşte bu yüzden görülen rüyalar tabir ister. Zira hakikat aleminden basit bir şey, misal aleminde çok büyük ve karmaşık bir hal alabiliyor. Bu yüzden bu karmaşıklık ve abartılı haller, tabir ile hakikate uyarlanması gerekiyor.

  Kaynak: Sorularla Risale  Paylaş
  Alem-i misal nedir,ruhlar alemi ile cismani alem arasında mıdır? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Alemi misal ruhlar alemi anlamına gelmektedir. Maddi alem yani bu dünyadaki insanlar ve ölen insanların ruhlarının gittikleri yerdir.misal alemi nedir,  alemi misal nedir,  alemi misal,  alemi misal var mıdır,  ruhlar alemi nedir kısaca,  ruhlar alemi nedi,  misal alem nedir