Soru ve Cevaplarla İslam ve İman Soruları Forumundan Miraç'ın Kâbe'den arşa kadar olduğu ayetle sabit midir? Muallak taşı nedir? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Miraç'ın Kâbe'den arşa kadar olduğu ayetle sabit midir? Muallak taşı nedir?

  Reklam
  Kâbe'den / Mescid-i Haram'dan Kudüs'e / Mescid-i Aksa'ya yapılan yolculuğun adı Kur'an'da "isra"dır. (bk. İsra, 17/1). Kudüs'ten göklere yapılan yolculuk ise Miraçolarak bilinmektedir.

  Bu olay da Necm suresinde yer almaktadır. Ancak burada "Kudüs'ten göklere yükselttik" gibi açık bir ifade olmadığı için, bazı alimler, açıkça bundan bahseden sahih hadis rivayetlerini esas almışlardır.

  Yoksa -sizin de işaret ettiğiniz gibi- Hz. Peygamber (asm)'ın Sidretu'l-Müntehaya çıktığı bizzat ayetle sabittir. (Necm, 53/14). Bu sidre ağacı ise, altıncı veya yedinci göktedir. Hz. Peygambe (asm) burada Hz. Cebrail (as) ile görüştüğüne göre, kendisi oradan daha yukarılara çıkmış ki, Cebrail (as) "Bir parmak ucu daha yaklaşsaydım, muhakkak yanardım." denmiştir. (bk. Razî tefsiri, XXVIII/291).

  Muallak taşı, Peygamber Efendimizin (asm) Miraca yükselirken üzerine bastığı taştır.

  O gün bu mescit, bugünkü şekliyle var olduğu söylenemez. Ancak ayette ismiyle geçtiğine göre, tarihten kalma temeller üzerindeki yapının bazı parçalarını düşünebiliriz. Yoksa, bunu inkâr etmek veya bu mescidin göklerde olduğunu savunmak, doğru değildir.

  Sorularla İslamiyet  Paylaş
  Miraç'ın Kâbe'den arşa kadar olduğu ayetle sabit midir? Muallak taşı nedir? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Peygamber efendimiz miraç gününde üzerine çıktığı taşın adı muallak taşıdır. Cebrail aleyhisellam ile birlikte göğe yükselerek Allahu telanın yanına tek başına gitmiştir.peygamberimizi kuduse taşıyan muallak taşı,  Peygamber efendimizi Kudüse taşıyan muallak taşı.,  peygamber efendimizi kudüse taşıyan muallak taşı,  peygamberimizi kudüse taşıyan taş,  peygamberimizi kudüse taşıyan muallak taşı,  peygamberimizi kuduse tasiyan muallak tasi,  peygamberimizi kuduse taşıyan muallak