Soru ve Cevaplarla İslam ve İman Soruları Forumundan Yakıtı insanlar ve taş olan ateşten sakının Bakara suresi ayetinin açıklaması nedir? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Yakıtı insanlar ve taş olan ateşten sakının Bakara suresi ayetinin açıklaması nedir?

  Reklam
  Bakara Suresi 23 ve 24. ayetler:


  23. Kulumuza indirdiğimiz kitaptan dolayı bir şüphe içinde iseniz, onun benzeri bir sûre de siz getirin, Allah'tan başka taptıklarınızı da yardıma ça*ğırın; eğer iddianızda samimi iseniz!


  24. Bunu yapamazsanız -ki asla yapa*mayacaksınız- yakıtı insanlar ve taş olan ateşten sakının; o inkarcılar için ha*zırlanmıştır."


  İlgili ayetin tefsiri:


  Âyette zikredilen "ateş" cehennem ateşidir. Bu ateşin yakıtının taşlar ve insanlar oluşu düşündürücüdür. İnsanlar bu âyetin gelmesinden yüzyıllar sonra kö*mürü bulup yaktıklarında, taş gibi nesnelerin de yandığını anlamışlardır. Cehenne*min yakıtı olanlar ise kim bilir nasıl taşlardır?


  Bazı müfessirler bu taştan maksa*dın tapınılan taş heykeller, tanrı timsalleri olduğunu düşünmüşlerdir. "Şüphe yok ki siz ve Allah'tan başka taptığınız tanrılar cehennem yakıtısınız." mealindeki âyet de bu anlayışı destekler gibidir. Ancak heykel ve putun ham mad*desi bile olsa eşyanın cezalandırılması âdil ve mâkul görülmediğinden ceza olarak yakılanları "şuurlu ve iradeli yaratıklar" olarak anlamak, taş yakıtı ise "gayb âle*mine ait, mahiyeti dünyalılar tarafından bilinemeyen bir nesne" olarak yorumla*mak daha uygundur.


  Hadislere göre cehennem ateşi, yakıcılık bakımından dünya ateşinden yetmiş misli daha şiddetlidir. (Buhârî, "Bed'ü'l-halk", 10; Timizî, "Ce*hennem", 7.)


  Bugün lazerle elmas kesiliyor. Mahiyet ve şiddetini bilmediğimiz ateşlerle taşların da ayrışıp yanması mümkündür. İnsan vücudu gibi narin bir cis*min böyle bir ateşte ölmeden ve tükenmeden azap görmesinin tasavvuru bile deh*şet vericidir.


  Kur'ân-ı Kerîm insanları işte bu ateşten korumak için gönderilmiştir ve onları rahmete, cennete, ebedî saadete çağırmaktadır.

  (Diyanet Tefsiri, Kur’an Yolu: I/33.)  Sorularla İslamiyet


  Paylaş
  Yakıtı insanlar ve taş olan ateşten sakının Bakara suresi ayetinin açıklaması nedir? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Cehennem ateşi azgın olduğu kadar kokusu da çekilmez olduğu bildirilmektedir. İnsanların yanacağı bu ateşte derilerinin erimesi çıkan koku hiç bitmeyecek tükenmeyecek bir ateşten bahsedilmektedir.yakıtı insanlar ve taşlar olan ayet,  yakıtı insanlar ve taşlar olan,  yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennemden sakının,  yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennemden sakının.,  yakıtı insanlar ve taşlar olan ne demek,  yakıtı insanlar ve taşlar olan ayet tefsiri,  yakıtı taşlar ve insanlar olan