Soru ve Cevaplarla İslam ve İman Soruları Forumundan Kahin ve kehanetin anlamı nedir,İslamda bunların hükmü nedir? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Kahin ve kehanetin anlamı nedir,İslamda bunların hükmü nedir?

  Reklam
  Gaybdan haber vermenin bir başka türü de kehanettir. Bu işi yapan kişilere kâhin denir. Câhiliye Arapları derin bir araştırmaya dayanan bilgilere sahip olan kişilere de kâhin derlerdi. Dinî literatürde de kâhin denince, gelecekte meydana gelecek olayları bildiğini iddia eden, gizli ve görünmeyen âlemden haberdar olduğunu söyleyen kişilerin genel adı olmuştur.

  Kehanetin, modern bilimin yeterince gelişmediği, dinî bilginin de eksik kaldığı dönem ve toplumlarda bir hayli yaygın olduğu, bunun da temelinde, yukarıda temas edildiği üzere, insanın bilinmeyene ilgi duyması, gizemli olanı merak etmesi, etrafında olup bitenlerin sebebini kavrama isteyişi gibi bir sâikin yattığı söylenebilir. Ancak İslâm dini Allah'tan başka varlıkların gaybı bileceği ve insanın kaderini etkileyebileceği inancını içeren, neticede tevhid esasını zedeleyen her türlü bâtıl inanış ve yönelişe karşı sert bir tavır almış, bunun için de falcılığı, uğursuz sayma inancını ve kehaneti yasaklamıştır.

  Kur'ân-ı Kerîm ve hadislerde kehanet yasak edilmekte, kâhinler yerilmekte, onları tasdik edenin Hz. Muhammed'e indirileni inkâr etmiş olacağı (Ebû Dâvûd, "Tıb", 2; Tirmizî, "Tahâret", 102; İbn Mâce, "Tahâret", 122), cennete giremeyeceği (Müsned, III, 14) ve kırk gün namazının kabul edilmeyeceği (Müslim, "Selâm", 33) ifade edilmektedir. Bu ağır tehdit, fal ve kehanet inancının, falcı ve kâhinlerden yardım istemenin İslâm'ın özüne ve inanç sistemine temelden aykırı olması sebebiyledir.
  diyanet.gov.tr  Paylaş
  Kahin ve kehanetin anlamı nedir,İslamda bunların hükmü nedir? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Kehanet gaybdan yani gelecekten haber vermek anlamına gelir. Kahin ise bu işi yapan kişilere denmektedir. Cahilliye çağında bu tür şeyler çok fazlaydı günümüzde de burç olarak karşımıza çıkmaktadır.kahin nedir,  kehanet nedir,  islamda kehanet,  islamda kahini asdi,  kahin nedir kısaca,  Dinimizde kehanet nedir ,  kahin nedır