Soru ve Cevaplarla İslam ve İman Soruları Forumundan Cami kelimesinin anlamı ? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Cami kelimesinin anlamı ?

  Reklam
  Cami kelimesinin anlamı nedir

  Cami;
  toplayıcı, toplayan, kaplayan, Müslümanların ibadet gayesiyle toplandıkları yer, ma'bed.
  "Câmi" terimi "(cemaatleri) bir araya getiren mescid" anlamındaki "el-mescidü'l-câmi"den kısaltılarak sonradan kullanılmaya başlanmıştır.
  Kur'an'da, hadislerde ve ilk tarihî kaynaklarda "câmi" yerine "mescid" kelimesi geçmektedir. "Mescid", "secde edilen yer" anlamında bir mekân ismidir. Namazın başka rükünleri de olmasına rağmen ibadet edilen yer, önemine binaen secdeye izafe edilmiştir.
  İnsanın daha ilk yaratılışında şahit olduğu secde (Bakara, 2/34) hürmet ve tazimin en güzel ifadesidir. Hz. Peygamber (s.a.s) onu, kulun Allah'a en yakın anı olarak vasıflandırmıştır. (Nesâî, Tatbik, 78) İçinde Allah'a ibadet edilen her yere mescid denilmiştir. Kur'an bu geniş anlamıyla mescidi geçmiş dinlerin
  Batı dillerinde kullanılmakta olan "mosquee" ve benzeri terimler "mescid"in değişik telaffuzundan doğmuştur.
  Osmanlılar da sultanlar tarafından yaptırılan câmilere "salâtin câmi", vezirler ve rical tarafından yaptırılanlara, yaptıranın adına izafeten "... câmii" küçük olanlara da "mescid" demişlerdirmabedleri ile beraber zikreder.(Hac, 22/41 ).
  Sie


  Paylaş
  Cami kelimesinin anlamı ? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Kuranı kerimde ve hadisi şeriflerde cami yerine mescit kelimesi kullanılmıştır. Her ikisi de toplayan, kaplayan gibi anlamlara gelmektedir. İnsanların ibadetlerini toplu olarak ifa ettikleri yerlerdir. 3. 3
  Kayıtsız Üye
  kısacası yazdık maşallah destan çıktı yinede yazı güzel teşekkürler 4. 4
  Kayıtsız Üye
  Cevap = toplayıcı toplayan kaplayan müslümanların ibadet gayesiule toplandıkları yer Ma bedcaminin anlamı nedir,  cami nin anlamı,  cami nin anlamı nedir,  cami kelimesinin anlamı nedir,  caminin açılımı,  caminin anlamı ne,  caminin kelime anlamı nedir