Soru ve Cevaplarla İslam ve İman Soruları Forumundan Enfal Suresi 24. ayette geçen "Allah'ın kişi ile kalbi arasına girmesi" ifadesini açıklar mısınız? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Enfal Suresi 24. ayette geçen "Allah'ın kişi ile kalbi arasına girmesi" ifadesini açıklar mısınız?

  Reklam


  Soru

  Enfal Suresi 24. ayette geçen "Allah'ın kişi ile kalbi arasına girmesi" ifadesini açıklar mısınız?
  Cevap

  Değerli Kardeşimiz;
  "Ey inananlar! Allah ve Peygamber, sizi, hayat verecek şeye çağırdığı zaman icabet edin. Allah'ın kişi ile kalbi arasına girdiğini ve sonunda O'nun katında toplanacağınızı bilin." (Enfal 8/24)

  "İnsan ile kalbinin arası" ifadesi bir deyim olup bundan insanın şuuru, aklı ve duyguları kastedilmektedir. Buralarda bulunan hiçbir bilgiyi, kararı, eğilimi, duy guyu Allah'tan gizlemek mümkün değildir. Allah'ın çağrısına içtenlikle katılanlarla menfaati için öyle görünenleri Allah bilir ve ayırır. Ayrıca hiç bir beşerin gi remeyeceği, bilemeyeceği ve müdahale edemeyeceği bu alanlara Allah müdahale edebilir; inanç, bilgi ve duyguların değişmesini sağlayabilir. Bu sebeple kullar rablerine sığınmalı; inanç, duygu ve düşüncelerini güzelleştirmesi için O'na yakarmalı, "Ey durumları değiştiren, gönülleri evirip çeviren rabbim! Halimi ve gönlümü güzelleştir"(bk. Müsned, IV, 182; VI, 91) diye niyazda bulunmalıdır(Diyanet Tefsiri, Kur’an Yolu, II/535-536).

  Ayetin başında geçen Allah ve Resulü'nün çağrısına cevap verme ve gereğini yerine getirme vazi fesini geniş ve genel bir çerçeve içinde anlamak gerekir. Buna göre Hz. Pey gamber zamanında onun çağrısına uymak, yanında yer almak, emirlerini yerine getirmek nasıl çağrıya uymaksa, ondan sonra gelenlerin Kur'an ve Sünnet'in buy ruklarına uyması, buna uygun bir hayat sürmesi de onların çağrısına uymaktır.

  İslâm kelimesinin kök mânası "barış ve esenlik"tir, doğru anlaşıldığın da din olarak İslâm'ın da bir barış çağrısı olduğu anlaşılacaktır. Dinin talebi, zul mün ve baskının yer almadığı, hukuk ve adaletin hâkim olduğu bir dünya düzeni dir. Bu mânada Allah ve Resulü'nün çağrısı, bütün dünya insanları için "barış için de yaşama" çağrısıdır.


  Selam ve dua ile...
  Sorularla İslamiyet  Paylaş
  Enfal Suresi 24. ayette geçen "Allah'ın kişi ile kalbi arasına girmesi" ifadesini açıklar mısınız? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Allah razı olsun....enfal 24,  enfal 24 tefsir,  enfal 24 tefsiri,  insanların iyi güzelleştiren ayetler