Soru ve Cevaplarla İslam ve İman Soruları Forumundan Cennete girmek için acı çekmek mi lazım, acı çekmeden cennete girmenin hiç bir yolu yok mudur? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Cennete girmek için acı çekmek mi lazım, acı çekmeden cennete girmenin hiç bir yolu yok mudur?

  Reklam
  İnsanoğlunun dünyaya gelmesi imtihan olmak içindir. İmtihan “MİHNET” kökünden gelir ki, manası sıkıntı, acı, ıstırap demektir. Bu sebeple, imtihanda sıkıntının, acının olması imtihanın en önemli bir malzemesidir.

  İnsanların âdil bir ortamda imtihan olması için kendisinde iki zıt unsur yaratılmıştır. Bunlardan biri nimetlere karşı minnettarlığını fark etmesi, nimetten nimet vereni hatırlaması ve ona teşekkür etmesini bilen vicdan ve vicdandaki ulvî hislerdir. İnsanın bu yönüyle imtihan olması için nimetlerle yüz yüze gelmesi gerekir.

  İkinci unsur,
  sıkıntılar karşısında feveran edip isyan eden süflî duyguların merkezi olan nefistir. İnsanın bu yönüyle imtihan olması için sıkıntılarla karşılaşması zorunludur.

  Demek ki, iyilikler, güzellikler, nimetler –cevapları şükür olan- birer imtihan sorusu olduğu gibi, sıkıntılar, acılar, musibetler de –cevapları sabır olan- birer imtihan sorusudur. Nimetlerin sorusuna doğru cevap vermek için –ilimle, akılla, gönülden- Allah’a iman etmek gerekir. Sıkıntıların oluşturduğu sorulara doğru cevap vermek ise -bütün benliğiyle- ahirete iman etmek gerekir.

  Aşağıda meali verilen ayetlerde imtihanın gerekliliğine vurgu yapılmıştır:

  “(Ey müminler!) Yoksa siz, sizden önce gelip geçenlerin başına gelenlerin benzeri sizin de başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi sandınız?!. Onlara yoksulluk ve sıkıntı öylesine dokunmuş ve öyle sarsılmışlardı ki nihâyet peygamber ve beraberindeki müminler, “Allah’ın yardımı ne zaman gelecek?” demişlerdi. İyi bilin ki, Allah’ın yardımı yakındır.”
  (Bakara, 2/214).

  “İnsanlar yalnız “iman ettik” demekle, hiç imtihân edilmeden bırakılacaklarını mı sandılar? Yemin olsun ki biz, onlardan öncekileri imtihan ettik. Elbette Allah (imtihan ederek), doğru söyleyenleri de bilir, yalancıları da bilir.”
  (Ankebut, 29/2-3).
  s.i.e


  Paylaş
  Cennete girmek için acı çekmek mi lazım, acı çekmeden cennete girmenin hiç bir yolu yok mudur? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Cennet gibi benzersiz bir yeri kazanmanın yolu meşakatli iken cehennemin yolu ise eğlence, zevk ve sefa içinde geçen hayat ile mümkündür. Cenneti kazanmak içib bu sıkıntılara göğüs germek gerekir. Sıkıntının fazla olması günahların dökülmesine vesile ve cennetteki yerinin belirlenmesi için bir imtihan olarak bakmak gerekir.sıkıntılarla imtihan