Soru ve Cevaplarla İslam ve İman Soruları Forumundan Öteki alemde, Cennette, insanlarla melekler arasında tanışmak, arkadaş olabilmek mümkün olabilir mi? Cennette, insanlarla melekler arasındaki iletişim Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Öteki alemde, Cennette, insanlarla melekler arasında tanışmak, arkadaş olabilmek mümkün olabilir mi? Cennette, insanlarla melekler arasındaki iletişim

  Reklam
  Cennette insanlarla melekler arasında iletişimin olacağını gösteren ayetler vardır. Bu konu ancak nakle dayalı bir bilgi olduğuna göre, biz de konuyla ilgili bazı ayetlerin meallerini sunmak suretiyle sorunuza cevap vermiş olacağız:
  “O güzel akıbet Adn cennetleri olup, onlar babalarından, eşlerinden ve nesillerinden iyi olanlarla birlikte o cennetlere girerler. Öyle ki melekler de her kapıdan yanlarına varıp: ‘Sabretmenize karşılık size selamlar, selâmetler! Dünya diyarının ne güzel âkıbetidir bu!’ diyecekler.”(Rad, 13/23-24).
  Ayette belirtildiği üzere, melekler cennet halkının yanına varır, sabırla çalışarak kazandıkları mükâfattan dolayı onları tebrik ederler. Elbette bu sohbet sadece “selam”dan ibaret kalmayıp “kelam” da olacaktır.
  “Onlar ki melekler canlarını tatlılıkla alırlar: ‘Selâm size! Yaptığınız işlerden dolayı buyurun cennete!’ derler.”(Nahl, 16/32).
  Burada meleklerin müminleri cennete buyur etmeleri ya dünyada vefat edeceği zamanda olacaktır. Buna göre, bu bir müjde manasına gelir. Yahut ahirette gerçekleşir ki, bu takdirde -müjde değil- bilinen aslî manasında bir “buyur etmek” tir. (bk. Maverdi, ilgili ayetin tefsiri).
  “O en büyük dehşet (Sûra ikinci üfleyiş) dahi onları tasalandırmaz. Melekler onları: “İşte size vâd olunan gün bugündür!” diye karşılarlar.”(Enbiya, 21/103).
  Bu ayetten anlaşılıyor ki, melekler mahşerden itibaren cennetliklerle iletişim kuracaklar ve onları tebrik edip kutlarlar.
  “Rabbimiz Allah’tır” deyip sonra da istikamet üzere, doğru yolda yürüyenler yok mu, işte onların yanına melekler inip: “Hiç endişe etmeyin, hiç üzülmeyin ve size vâd edilen cennetle sevinin!” derler. Dünya hayatında da, âhirette de biz sizin dostunuzuz. Orada sizin canınızın çektiği her şey, Gafur ve Rahîm’den (affı, merhamet ve ihsanı bol olan Allah tarafından) bir ikram olarak sizindir. Hem orada siz bütün istediklerinize kavuşacaksınız.”(Fussilet, 41/30-32).
  Dünya hayatında melekler müminlerin görünmeyen dostları, fakat âhirette görünen dostlarıdır. Bu dostluk elbette cennete uygun güzel sohbetlerle devam edecektir
  s.i.e


  Paylaş
  Öteki alemde, Cennette, insanlarla melekler arasında tanışmak, arkadaş olabilmek mümkün olabilir mi? Cennette, insanlarla melekler arasındaki iletişim Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  İnşallah.Ben Cebrail (a,s)karşı çok büyük saygı ve sevgi besliyorum. O kadar ki kendi kıyametim gerçekleşeceği gün yani ölüm anımda AZRAİL.(A.s)vE CEBRAİL(A;S)beraber gelsinler ALLAHÜTEALAnın bana selamını iletsinler öyle imanımla canımı alsınlar diye dua ediyorum.Ölümümde yanımda o yarenlik etsin bana .Peygamber Efendimizi anlatsın bana. Dirildiğimiz zaman o yanımda olsun emin ve güven versin bana. Cennette layık olursam eğer O PEYGAMBERİMİZ VE ELBETTE ALLAHÜTEALA ile beraber sohbet etmek imkanım olsun diye dua ediyorum tüm kalbimle. Çok seviyorum o ALLAH PEYGAMBER dosttunu. Ona dost olacaklar içinde layık olanlardan olmak istiyorum. Dua ediyorum çok hemde çok.AMİNNNNN 3. 3
  Rabbim duani kabul etsin!öteki alem,  meleklerle dost olmak