Soru ve Cevaplarla İslam ve İman Soruları Forumundan “Hidayet Allah’tandır” sözü nasıl anlaşılmalıdır? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  “Hidayet Allah’tandır” sözü nasıl anlaşılmalıdır?

  Reklam
  “Hidayet Allah’tandır” sözü nasıl anlaşılmalıdır?

  Hayır ve şerrin Allah’tan olması cihetiyle, insanları hidayete erdiren ve dalalete düşüren ancak Odur. İnsanlar birbirinin hidayet ve dalaletine sadece sebep olurlar. Hidayet ve dalaleti Cenab-ı Hakkın yaratmasını yanlış anlayan bazı kimseler, “Hidayet Allah’tandır, o nasip etmedikten sonra insan doğru yola giremez.” diyerek, hem başkalarını ikaz ve irşat etme yolunu kapatmakta, hem de kendilerini kusurlarında mazur göstermek istemektedirler.

  Önce şunu belirtelim. Cenab-ı Hakkın dilediğine hidayet buyurması caizdir. İnsanları saadete erdiren ve şekavete düşüren ancak o dur. Lakin yüce rabbimizin bir kulunda dalalet yaratması, o kulun kendi cüzi iradesini kötüye kullanması sebebiyledir. Yoksa, kul kendi kabiliyetini dalalet yoluna yöneltmedikçe, Cenab-ı hak onu o yola sevk etmez. Aynı durum hidayet için de söz konusudur. Nasıl ki insan rızık için gerekli bütün teşebbüsleri yaptıktan ve sebeplere başvurduktan sonra neticeyi Allah’tan bekler. Zira Rezzak (rızık verici) ancak Odur.

  İnsan, sebepleri mükemmel bir şekilde yerine getirmekle rızkı elde etmeğe muhakkak gözüyle bakamaz. Aynen öyle de bir kimseye Allah’ın emir ve yasaklarını en güzel bir şekilde tebliğ eden insan, neticeye kesin gözüyle bakamaz. Zira, Hadi (hidayete erdirici) ancak Odur. Allah’ın dilediğine hidayet vermesi ise, hidayet şartlarına riayet eden kimseye, dilerse hidayet vermesi demektir. Yoksa, “hidayet için gerekli hiçbir sebebe riayetin gerekmediği” manasına gelmez. Bu düşünce tarzı rızık misalinde, tarlaya tohum ekmeden mahsul beklemeğe benzer.

  Alaaddin Başar (Prof.Dr.)  Paylaş
  “Hidayet Allah’tandır” sözü nasıl anlaşılmalıdır? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Bütün Müslümanlar gördükleri insanlardan mesuldürler. Birbirlerini uyarmak ve doğru yola getirmek için uğraşmak temel vazifelerindendir. Uyarmak insanlara mahsus hidayete erdirmek için Allah'a biz bir vesileyiz.