Doğum Kadın ve İkiz gebelik ve çoğul gebelikler Forumundan Tarihte İkizler Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Tarihte İkizler

  Reklam
  Tarihte İkizler


  Yüzyıllar boyunca kuşaktan kuşağa geçen bir inanışa göre ikiz doğum, bazı gizli ve doğaüstü güçlerin etkisiyle olmaktadır. Bu nedente Kızılderili kabilelerinde, Yeni Gine'de ve öteki bazı ilkel topluluklarda, genellikle ikizlerden biri öldürülürdü. Bazılarında ise tersine ikiz anneleri doğurganlıklarından dolayı onurlandırılırdı (ikizleri kopya eden muskalar, hatta ikiz tanrıçalar bile bulunmuştur). Tarihe geçen ilk ikizler, İshak Peygamber'in oğulları olan Yakup ve Ays'dır. Diğer ünlü ikiz çift, Roma 'yı kuran Romus ve Romulus 'tur. İkiz, ilk, Ortaçağda kraliyet ailelerinin başına dert olmuş, ikizlerden hangisinin tahta geçeceği her seferinde sorun yaratmıştır. Çok bebekli gebelikler, her zaman şaşkınlık ve korku yaratmıştır. Bu tür gebeliklere ilişkin bir çok tarihi resim vardır. Bunlardan çoğunda ikizlik ya da daha çok bebekli gebelik olgusu bir hayli abartılmıştır. Eski çağlarda bebek sayısının çok fazla olduğu doğumlar görülmüştür. Ancak bunların çoğunun o dönemdeki tıp bilgisinin yetersizliği yüzünden "yanlışlıkla doğum" olarak tanımlanan durumlar olduğu sanılmaktadır. Örneğin 1276'da Kontes Henneberg 'in bir batında 365 çocuk dünyaya getirmiş olduğu kaydedilmiştir ki burada söz konusu olan, herhalde bir "mol hidatiform" (kesecikler kürnesi) dur. İkizler arasında en ilginç olanları, kuşkusuz, Siyamlı ikizlerdir. Bu olay döllenmiş yumurtanın tam bölünmesiyle gerçekleşir. Bu yapışık ikizlerin çoğunun yaşama olanağı yoktur. Ancak günümüzde bazıları, cerrahinin gelişmesiyle ayrılabilmiş ve yaşamlarını kendi başlarına sürdürebilme olanağını bulmuşlardır. Ne yazık ki, eski dönemlerde, bu mutsuz çocukların bazılarının, sirklerde ve bahçelerde seyircilerin meraklarını gidermek için bir teşhir aracı olarak kullanıldıklarına da sık sık rastlanır.


  Paylaş
  Tarihte İkizler Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Bazı ikizler tarihte farklı şekillerde anılmışlardır. Yapışık olarak dünyaya gelen ikizler, bir sirkte izleyenlerin meraklarını gidermek için kullanılmış günümüzde yapışık olarak dünyaya gelen ikizler ise bazı doktorlar tarafından ayrılabilmiştir.