Müslüman Hanımlar ve Hoca Hanımlar Forumundan Yaz Kur'an Kursları hakkında Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Yaz Kur'an Kursları hakkında

  Reklam
  Yaz Kur'an Kursları

  Yaz Kur'an kursları, en az ilköğretim 5. sınıfı bitirmiş olan öğrencilere yönelik olarak 'Kur'an-ı Kerim'i ve mealini öğrenebilmeleri, dini bilgilerini geliştirebilmeleri amacıyla' Mili Eğitim Bakanlığı'nın denetim ve gözetiminde, yaz aylarında camiler, Kur'an kursları ve belirlenen diğer mekanlarda açılan 2 ay süreli kurslardır. Bu kurslara kayıtlar, ilk ve orta öğretim kurumlarının yıl sonu tatiline girdiği ilk hafta yapılır, ikinci haftadan itibaren de öğretime başlanır.

  Diyanet İşleri Başkanlığı, uzun yıllardan beri devam eden Yaz Kur'an Kurslarında 2005 yılından itibaren yeniden yapılandırma çalışmalarına başlamıştır. Bu bağlamda;

  ü Belirlenen eğitim ilke ve hedefleri doğrultusunda yeni bir eğitim anlayışı benimsenmiştir.

  ü Yaz Kur'an kurslarına devam eden öğrencilerin eğitim ihtiyaçları, eğitimin süresi, öğrenci velilerinin tatil programları, eğitimin etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi vb. etkenler dikkate alınarak Yaz Kur'an Kurslarında 'kurlu sistem'e geçilmiştir.

  ü Kur sisteminin uygulanabilirliğini sağlamak amacıyla Yaz Kur'an Kurslarında 'dönem esası' benimsenmiş ve kurslar üçer haftalık üç dönem halinde düzenlenmeye başlanmıştır.

  ü Kur esasına göre hazırlanan 'Yaz Kur'an Kursları Öğretim Programı' 2005 yılında uygulamaya konulmuş ve basılarak bütün öğreticilere ulaştırılmıştır.

  ü Söz konusu programların, öngörülen yeni eğitim anlayışına göre etkin ve verimli biçimde uygulanabilmesi için öğreticilerin eğitimi bağlamında materyal geliştirme çalışmaları başlatılmış ve Yaz Kur'an Kursları için;

  - 'Yaz Kur'an Kursları Öğretici Kılavuzu',
  - 'Dinimizi Öğreniyoruz' öğretici kitabı,
  - 'Görsel-İşitsel Materyal Seti II' geliştirilmiştir.

  ü Yaz Kur'an Kurslarında görev alacak personelin tamamı, 2005 yılından itibaren her yıl haziran ayında mahallinde bir hafta süreli hizmet içi eğitim seminerine alınmaktadır.

  ü Bu çerçevede, taşra teşkilatında görev yapan tüm personele yönelik olarak iki kez, bizzat sayın Diyanet İşleri Başkanının katılımıyla canlı yayınla uzaktan eğitim programı gerçekleştirilmiştir.

  ü 'Dinimizi Öğreniyoruz' öğrenci kitabı bu program çerçevesinde ilk defa hazırlatılarak basımı ve dağıtımı yapılmıştır.

  ü Yaz kurslarında görev alan din hizmetleri personeline Bakanlar Kurulu Kararı ile, 01.07.2005 tarihinden itibaren ek ders ücreti ödenmeye başlanmıştır.

  Sayısal Bilgiler

  Eğitimin Yapıldığı Yıl


  Yaz Kur'an Kurslarına Katılan

  Erkek


  Kız


  Toplam

  2000


  364010


  351163


  715173

  2001


  461441


  503532


  964973

  2002


  532963


  486822


  1019785

  2003


  571566


  550215


  1121781

  2004


  503148


  503851


  1006999

  2005


  670044


  653400


  1323444

  2006


  754475


  728974


  1483449

  2007


  726730


  709438


  1436168

  2008


  921926


  879224


  1801150

  2009


  967210


  914427


  1881637


  Paylaş
  Yaz Kur'an Kursları hakkında Mumine Forum