Müslüman Hanımlar ve Hoca Hanımlar Forumundan Diyanet Yaz Kur'an Kursları Çalışmaları Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Diyanet Yaz Kur'an Kursları Çalışmaları

  Reklam
  Yaz Kur'an Kursları
  Diyanet Yaz Kur'an Kursları Çalışmaları

  Yaz Kur'an kursları, en az ilköğretim 5 sınıfı bitirmiş olan öğrencilere yönelik olarak 'Kur'an-ı Kerim'i ve mealini öğrenebilmeleri, dini bilgilerini geliştirebilmeleri amacıyla' Mili Eğitim Bakanlığı'nın denetim ve gözetiminde, yaz aylarında camiler, Kur'an kursları ve belirlenen diğer mekanlarda açılan 2 ay süreli kurslardır Bu kurslara kayıtlar, ilk ve orta öğretim kurumlarının yıl sonu tatiline girdiği ilk hafta yapılır, ikinci haftadan itibaren de öğretime başlanır
  Diyanet İşleri Başkanlığı, uzun yıllardan beri devam eden Yaz Kur'an Kurslarında 2005 yılından itibaren yeniden yapılandırma çalışmalarına başlamıştır Bu bağlamda;
  ü Belirlenen eğitim ilke ve hedefleri doğrultusunda yeni bir eğitim anlayışı benimsenmiştir
  ü Yaz Kur'an kurslarına devam eden öğrencilerin eğitim ihtiyaçları, eğitimin süresi, öğrenci velilerinin tatil programları, eğitimin etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi vb etkenler dikkate alınarak Yaz Kur'an Kurslarında 'kurlu sistem'e geçilmiştir
  ü Kur sisteminin uygulanabilirliğini sağlamak amacıyla Yaz Kur'an Kurslarında 'dönem esası' benimsenmiş ve kurslar üçer haftalık üç dönem halinde düzenlenmeye başlanmıştır
  ü Kur esasına göre hazırlanan 'Yaz Kur'an Kursları Öğretim Programı' 2005 yılında uygulamaya konulmuş ve basılarak bütün öğreticilere ulaştırılmıştır
  ü Söz konusu programların, öngörülen yeni eğitim anlayışına göre etkin ve verimli biçimde uygulanabilmesi için öğreticilerin eğitimi bağlamında materyal geliştirme çalışmaları başlatılmış ve Yaz Kur'an Kursları için;
  - 'Yaz Kur'an Kursları Öğretici Kılavuzu',
  - 'Dinimizi Öğreniyoruz' öğretici kitabı,
  - 'Görsel-İşitsel Materyal Seti II' geliştirilmiştir
  ü Yaz Kur'an Kurslarında görev alacak personelin tamamı, 2005 yılından itibaren her yıl haziran ayında mahallinde bir hafta süreli hizmet içi eğitim seminerine alınmaktadır
  ü Bu çerçevede, taşra teşkilatında görev yapan tüm personele yönelik olarak iki kez, bizzat sayın Diyanet İşleri Başkanının katılımıyla canlı yayınla uzaktan eğitim programı gerçekleştirilmiştir
  ü 'Dinimizi Öğreniyoruz' öğrenci kitabı bu program çerçevesinde ilk defa hazırlatılarak basımı ve dağıtımı yapılmıştır
  ü Yaz kurslarında görev alan din hizmetleri personeline Bakanlar Kurulu Kararı ile, 01072005 tarihinden itibaren ek ders ücreti ödenmeye başlanmıştır

  Sayısal Bilgiler

  Eğitimin Yapıldığı Yıl
  Yaz Kur'an Kurslarına Katılan
  Erkek
  Kız
  Toplam
  2000
  364010
  351163
  715173
  2001
  461441
  503532
  964973
  2002
  532963
  486822
  1019785
  2003
  571566
  550215
  1121781
  2004
  503148
  503851
  1006999
  2005
  670044
  653400
  1323444
  2006
  754475
  728974
  1483449
  2007
  726730
  709438
  1436168
  2008
  921926
  879224
  1801150
  2009
  967210
  914427
  1881637


  Paylaş
  Diyanet Yaz Kur'an Kursları Çalışmaları Mumine Forum

diyanet işleri başkanlığı yayınları dinimizi öğreniyoruz cevapları ,  diyanet işleri başkanlığı yayınları dinimizi öğreniyoruz 1 cevapları,  diyanet işleri başkanlığı yayınları dinimizi öğreniyoruz ,  dinimizi öğreniyoruz yaz kuran kursları öğrenci kitabı 2 cevapları,  dinimizi öğreniyoruz yaz kuran kursları öğrenci kitabı 1 cevapları