Müslüman Hanımlar ve Hoca Hanımlar Forumundan Bir Vaaz Planı Örneği . Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Bir Vaaz Planı Örneği .

  Reklam
  Bir Vaaz
  Planı Örneği .

  1. Ön Hazırlık
  Konu:
  Yer: (Cami Adı)
  Süre:
  Vaiz:
  TahminiCemaat. Sayısı:
  Amaçlar:
  Yardımcı yöntemler, araç ve gereçler,
  .. i
  2. Giriş
  (Allah'a Hamd ve Paygambere Salat-u Selamdan sonra konu
  ile ilgili ayet ve hadislepn okunması ve cemaatin ilgisini konuya toplayacak
  etkili bir giriş.). •

  3. Gelişme: Konunun' sunulması:
  (Hazırlık aşamasındaki hususlar
  dikkate alınarak konu sunulur hale getirilir). •.

  4. Sonuç ve Dua:
  (Konu, önceden belirlediğimiz anaamaçlar çerçe-
  . vesinde, mümkünse maddelerhalinde özetlenir ve yine bu çerçevede bir
  dua iledüğümlenir) .

  \  alıntı


  Paylaş
  Bir Vaaz Planı Örneği . Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Vaazın hazırlanması belirli bir palan dahilinde olması gerekir ki bütün cemaatin ilgisini çekecek ve dağıtmayacak şekilde bir düzen içerisinde yürütülebilmesi için.vaaz nasıl yazılır,  vaaz planı,  vaaz nasıl hazırlanır,  örnek vaaz planı,  vaaz nasil yazilir,  vaaz plani,  vaaz nasıl yapılır