Müslüman Hanımlar ve Hoca Hanımlar Forumundan "Rehberlik": Vaaz Bir Rehberlik Faaliyetidir Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  "Rehberlik": Vaaz Bir Rehberlik Faaliyetidir

  Reklam
  5- "Rehberlik":
  Vaaz Bir Rehberlik Faaliyetidir

  Buraya kadar sıraladığımız ve bundan sonra kısacaele alacaklarımız
  dışında vaazın bir önemli bqyutu daha vardır ki, fiilen hep yapılmış olmasına
  ve çeşitli terimlerle dile getirilmiş olmasına rağmen, doğrudan ve bilimsel
  olarak ele alınmamıştır: Rehberlik,. Vaaz aynı zamanda bir rehberlik
  faaliyetidir. Kelime anlamı ile bile düşündüğümüzde ki, rehber,
  kılavuz, yol gösterici anlamlarına gelmektedir, vaazın dini alanda bir yol
  gösterme ve kılavuzluk etme olduğu açıktır. Konuyu, "rehberlik" kavramını
  kendi çerçevesi içinde alacak olursak, vaazın bir rehberlik faıj1İyeti
  olduğu daha belirginhale gelecektir. .
  Rehberlik insanlık tarihi boyunca' var olagelmiştir. Babanın oğula,
  ustanın çıraga, öğretmenin öğrenciye, peygamberlerin halklarına yol göstermeleri,
  onlara öğütler vermeleri birer rehberlik faaliyeti olarak kabul
  edilebilir. 20. yüzyılın başlarinda ise rehberlik bir bilim olarak ele alınmaya
  başlamıştır
  24
  Bilimsel bir faaliyet ve disiplin olarak ele alınmasından
  sonra, rehberliğin ne olduğu konusunda çeşitli yorumlar ve tanımlar getirilmiştir.
  Biı çeşitli yorum' ve tanımlarda geçmekte olan bazı ortak kavramlar
  vardır: "Kişi, kişinin 'gereksinimleri, gelişim ödevleri, yetenekleri,
  benliği, çevresi, öğrenmesi, yorumlaması, karar vermesi, plan yapması,
  sorunlannı çözmesi, uyum sağlaması; kişiye, bu işi meslek edinmiş uzman~
  n düzenli yardımı ...
  "25 gibi kavramlar bu ortak kavramlar arasında ~
  yer a~aktadır.

  24. Bu


  alıntı  Paylaş
  "Rehberlik": Vaaz Bir Rehberlik Faaliyetidir Mumine Forum