Müslüman Hanımlar ve Hoca Hanımlar Forumundan türkiyede vaizlik; tarihçesiVE problemleri Kitabının açıklaması Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  türkiyede vaizlik; tarihçesiVE problemleri Kitabının açıklaması

  Reklam
  TÜRKİYE´DE VAİZLİK; TARİHÇESİ VE PROBLEMLERİ Kitabının açıklaması
  Tarihi varlık alanı içerisinde dinsiz bir insan toplumu bulmak mümkün değildir. Dinle ilgili davranışları insanlara benimsetme ve bu suretle dinle bütünleşmiş kişilik kazandırma olgusu, din eğitimi olarak ifade edilmektedir. Din eğitimi, dinin özüne uygun olarak insan varlığını bütünü ile ele alır. Üzerinde durulması ve araştırılması gereken konulardan biri de, yaygın din eğitiminde önemli bir yere sahip olan vaaz konusudur. Vaaz yoluyla eğitim, Hz, Peygamber den günümüze kadar yaygın din eğitimi faaliyeti olarak devam edegelmiştir. Ancak, bu alanda yapılmış teorik incelemeler çok az olduğu gibi, özellikle de uygulamalı alan araştırmaları yok denebilecek kadar azdır. Hâlbuki günümüzde şartlar değişmekte, ilimler hızla gelişmekte, buna bağlı olarak insanların ihtiyaçları, ilgileri ve problemleri de farklılaşmaktadır. Bu durum karşısında vaizlik müessesesinin durumu, yeniden yapılanması nasıl olacaktır? Vaizlik müessesesini meydana getiren öğeler; vaiz ve hitap ettiği kesim nasıl bir yapıya kavuşturulmalıdır ki, bu müessese vasıtasıyla sağlıklı bir din eğitimi gerçekleşebilsin. Alanında bu kapsamda ilk olduğunu söyleyebileceğimiz bu eser, genelde eğitim, özekle ise din eğitimiyle ilgilenenlerin yararlanabileceği bir çalışmadır.


  TÜRKİYE´DE VAİZLİK; TARİHÇESİ VE PROBLEMLERİ ile ilgili Kitaplar
  UMUDUN YOLCULARI
  WILLIAM MORRIS


  EŞLER VE KIZLAR
  ELIZABEHT GASKELL


  ARAPÇA DİLBİLGİSİ; SARF, NAHİV, EDATLAR
  MUSTAFA MERAL ÇÖRTÜ

  İSLAM EĞİTİMİNDE ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ MÜNASEBETLERİ
  MEHMET FARUK BAYRAKTAR
  alıntı


  Paylaş
  türkiyede vaizlik; tarihçesiVE problemleri Kitabının açıklaması Mumine Forum